Contrast
Dyslexie
Home / Veelgestelde vragen

Balkon en tuin

Ja, dat mag, maar alleen met een elektrische barbecue. Houd natuurlijk wel rekening met je buren en je omgeving. Zorg ervoor dat zij geen last van je hebben.

Betaalbaar

Woonlasten bestaan niet alleen uit huur. Ook de energierekening drukt op de maandelijkse lasten. Jaarlijks investeren wij in het energiezuiniger maken van onze woningen, zodat huurders minder geld kwijt zijn aan energiekosten. Ook (besparings)tips en goede voorlichting over hoe je optimaal profiteert van de energiemaatregelen helpen daarbij.

Huur betalen

Dat kan. Wil je per automatische incasso betalen, vul dan het machtigingsformulier in. Wil je betalen per iDeal of een periodieke overboeking, stuur dan een e-mail naar huurincasso@provides.nl.

Vul het formulier in en mail dit naar huurincasso@provides.nl of stuur het per post.

Dit kan op verschillende manieren. Het makkelijkst is via automatische incasso of iDeal.

Automatische incasso: je kan ons toestemming om elke maand de huur van jouw bankrekening af te schrijven. Provides incasseert de huur de eerste werkdag van de maand. Wanneer de huur wijzigt passen wij de hoogte van het bedrag aan. Je hebt dan dus geen omkijken meer naar jouw huurbetaling: je betaalt op tijd en altijd het juiste bedrag. Automatische incasso vraag je aan met het machtigingsformulier.

iDeal: je ontvangt elke maand per e-mail een digitale factuur. Met de “Nu betalen” knop in de e-mail betaal je jouw factuur. Stuur een e-mail naar huurincasso@provides.nl als je wil betalen via iDeal. Via Mijn Provides kan je ook met iDeal betalen.

Zelf de huur overmaken: je kan zelf de maandelijkse huur overmaken op NL56 RABO 0159 2050 50. Vermeld bij je betaling altijd jouw klantnummer (bijvoorbeeld klant12345). Als je het klantnummer niet meer weet, kan je dat opvragen per e-mail: info@provides.nl. Het is ook mogelijk om je bank opdracht te geven tot een maandelijkse betaalopdracht. Neem hiervoor contact op met je bank. Wanneer de huur wijzigt, moet je zelf op tijd het bedrag van de periodieke overboeking aanpassen.

Je kunt het beste zo snel mogelijk telefonisch contact met ons opnemen. Samen zoeken we dan een oplossing. Je leest er meer over op deze pagina.

Huuropzegging

Grofvuil kunt u aanbieden bij het Afvalbrengstation van IJsselstein geopend van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot en met 16.30 uur. Op zaterdag van 09.30 tot en met 16.00 uur.

Het Afvalbrengstation is gevestigd op:

Industrieterrein Over Oudland
Archimedesstraat 3
3401 JB IJsselstein

Voor het ophalen van grof vuil kunt u ook contact opnemen met de RMN, telefoonnummer: 0900-6039222.

Wilt u bij uw verhuizing uw huisraad niet meer meenemen, dan is het in sommige gevallen mogelijkheid deze aan te bieden aan de stichting Boka of de Kringloopwinkel.

Telefoon Stichting BOKA: 030 – 687 20 00

Telefoon Kringloopwinkel: 030 – 606 52 00

Als laatste maken wij de afwikkelnota op. Hierbij worden alle wederzijdse betalingsverplichtingen betrokken, zoals mutatiekosten. Als u moet bijbetalen krijgt u hiervan een rekening toegestuurd. Als u geld terugkrijgt, maken wij dat op uw bankrekening over. De eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na het inleveren van de sleutels.

De definitieve afrekening van stookkosten bij blokverwarming vindt plaats na het stookseizoen, dat altijd eindigt op 31 december.

De afrekening krijgt u over het algemeen in de maand april daarna.

Het kan dat u een verandering in de woning heeft aangebracht. Voor elke verandering die niet gemakkelijk ongedaan gemaakt kan worden, moet u toestemming hebben gekregen. Heeft u geen toestemming, dan u kunt die alsnog aanvragen.
Aangebrachte veranderingen waarvoor geen toestemming is of wordt gegeven, moeten verwijderd worden. In sommige gevallen kan een verandering wel gehandhaafd blijven als een nieuwe huurder deze van u overneemt en onze voorwaarden accepteert.
Mocht u in de woning een verandering hebben aangebracht en wij hebben u hiervoor toestemming gegeven, dan gelden hiervoor natuurlijk de met u gemaakte afspraken.

Denk eraan dat u uw verhuizing bij de nutsbedrijven zelf moet doorgeven. Als u een geiser of boiler huurt van Eneco Installatiebedrijven zegt u zelf de huur hiervan op. De telefoonnummers van de meest voorkomende nutsbedrijven zijn:

 • Eneco     0900-0201
 • Vitens     0900-0650
 • Caiway   088-2249111 (IJsselstein)
 • Ziggo      0900-1884 (Utrecht)

Als uw woning is uitgerust met een blokverwarming en radiatoren met warmtekostenverdeelmeters, zal onze Verhuurmakelaar bij de nacontrole de standen van deze meters op het ISTA mutatieformulier noteren.

Huurtoeslag

Als de rekenhuur, die bestaat uit de nettohuur en een deel van je servicekosten, hoger is dan € 752,33 kom je niet in aanmerking voor huurtoeslag. Neem dan contact met ons op via huurincasso@provides.nl of 030 – 686 0500. We denken graag met je mee over een mogelijke oplossing.

Als de rekenhuur, die bestaat uit de nettohuur en een deel van je servicekosten, hoger is dan € 752,33 kom je niet in aanmerking voor huurtoeslag. Bij de jaarlijkse huurverhoging proberen we hier rekening mee te houden. Bij je aanvraag voor huurtoeslag kan je alleen de volgende servicekosten opgeven (tot een maximum van € 12 per onderdeel):

 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Kosten voor de huismeester
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten

Kom je er niet uit of weet je je servicekosten niet? Stuur dan een e-mail naar huurincasso@provides.nl. We helpen je graag verder.

Huurtoeslag aanvragen doe je bij de Belastingdienst. Als je niet weet of je in aanmerking komt, maak dan een proefberekening.

Huurverhoging

Bezwaren tegen de normale huurverhoging:

 • Je hebt de huurverhoging te laat ontvangen (op of na 1 mei).
 • In de huurverhogingsbrief staan fouten. Bijvoorbeeld een te hoog percentage, een verkeerde ingangsdatum of een onjuiste kale huurprijs.
 • De huurprijs is hoger dan is toegestaan (volgens het woningwaarderingsstelsel).
 • De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan.
 • Dit is de derde huurverhoging binnen vierentwintig maanden.
 • Er loopt een procedure voor huurverlaging bij de Huurcommissie of de huurverlaging is toegekend door de Huurcommissie.

Bezwaren tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging:

 • Het inkomen op de inkomensverklaring klopt niet.
 • Het huishoudinkomen op de huishoudverklaring klopt niet, bijvoorbeeld omdat iemand uit jouw huishouden inmiddels is verhuisd. Provides vraagt dan opnieuw het inkomen op van de bewoners die nog wel op je adres wonen.
 • Je huishoudinkomen is in 2021 gedaald tot onder de € 56.527 (als je nu alleen woont) of tot onder de € 75.369 (bij meerdere bewoners), bijvoorbeeld omdat je minder hebt gewerkt in 2021. 
 • Jij of één van de andere bewoners is chronisch ziek of gehandicapt.

Je kan schriftelijk bezwaar maken bij Provides met dit formulier. Let er wel op dat je bezwaar vóór 1 juli bij ons binnen is. Je mag het formulier mailen naar info@provides.nl of per post opsturen naar Postbus 72, 3400 AB IJsselstein. Op de website van de Woonbond kan je een check doen of bezwaar maken zin heeft.  

Let op: stuur kopieën mee van de inkomensverklaringen (IBRI) 2021 van de Belastingdienst van alle bewoners en – bij gewijzigd aantal bewoners – een uittreksel Basisregistratie personen (BRP), waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. Maak je bezwaar vanwege een chronische ziekte of handicap? Stuur dan ook een kopie mee van je (zorg)indicatie, de WMO- of WVG- beschikking of een huisartsverklaring.

De Belastingdienst geeft een code door aan Provides. Dit kunnen de volgende codes zijn:

 • Code N: Inkomen is lager dan € 47.948 (eenpersoonshuishouden) OF lager dan € 55.486 (meerpersoonshuishouden).
 • Code M: Inkomen is tussen € 47.948 en € 56.527 (eenpersoonshuishouden) OF tussen € 55.486 en € 75.369 (meerpersoonshuishouden).
 • Code J: Inkomen is hoger dan € 56.527 (eenpersoonshuishouden) OF hoger dan € 75.369 (meerpersoonshuishouden)
 • Code O: Inkomen onbekend.

Als uw adres code M of code J heeft, dan mogen wij je huur inkomensafhankelijk verhogen. Je ontvangt bij je voorstel tot huurverhoging de verklaring die wij van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Voorheen waren huishoudens met vier personen uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De overheid heeft besloten dat deze uitzondering is komen te vervallen.

Voorheen waren huurders die de AOW-leeftijd hadden bereikt uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De overheid heeft besloten dat deze uitzondering is komen te vervallen.

Je hebt van ons een voorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. Wij staan achter het principe van de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij het eerlijk vinden dat huurders van een sociale huurwoning met een hoger inkomen een huurprijs betalen die meer past bij hun inkomen. Wij mogen dit jaar je kale huur inkomensafhankelijk verhogen met maximaal € 100 per maand. Omdat je huidige kale huur hoger is dan € 633,25 (1e aftoppingsgrens) hebben wij hier niet voor gekozen.

Je hebt van ons een voorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. Wij staan achter het principe van de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij het eerlijk vinden dat huurders van een sociale huurwoning met een hoger inkomen een huurprijs betalen die meer past bij hun inkomen. Wij mogen dit jaar je kale huur inkomensafhankelijk verhogen met maximaal € 100 per maand. Omdat je huidige kale huur hoger is dan € 633,25 (1e aftoppingsgrens) hebben wij hier niet voor gekozen.

Je hebt van ons een voorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. Wij staan achter het principe van de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij het eerlijk vinden dat huurders van een sociale huurwoning met een hoger inkomen een huurprijs betalen die meer past bij hun inkomen. Je huidige kale huur is lager dan €633,25 (de eerste aftoppingsgrens, tot dit bedrag mogen huurders met een laag inkomen een woning gaan huren) en om deze reden verhogen wij je kale huur met € 50 per maand.

Je hebt van ons een voorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. Wij staan achter het principe van de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij het eerlijk vinden dat huurders van een sociale huurwoning met een hoger inkomen een huurprijs betalen die meer past bij hun inkomen. Je huidige kale huur is lager dan € 633,25 (de eerste aftoppingsgrens, tot dit bedrag mogen huurders met een laag inkomen een woning gaan huren) en om deze reden verhogen wij je kale huur met € 100 per maand.

De inflatie stijgt in 2022 heel hard. De afgelopen jaren was de huurverhoging gekoppeld aan het inflatiecijfer. De regels voor de jaarlijkse huurverhoging worden bepaald door de overheid. Wij kunnen om die reden nu nog niet zeggen wat de huurverhoging voor volgend jaar wordt.

Medehuurderschap

Bij medehuurderschap hebben beide huurders evenveel rechten en plichten. Je bent beiden verantwoordelijk voor de woning en betaling van de huur. Ben je medehuurder en wil je de woning verlaten? Dan moet je afstand doen van je huurrechten.

Mijn Provides

Ga naar mijn.provides.nl of klik op de roze button op onze website: www.provides.nl. Klik op de button “inloggen” en voer je e-mailadres en wachtwoord in. Druk op “enter” of klik op “inloggen” en je wordt doorgestuurd naar je eigen pagina.

Ga naar www.provides.nl en klik op de roze button met “Mijn Provides”. Voer hier je e-mailadres en wachtwoord in. Druk op “inloggen” en je wordt doorgestuurd naar je eigen pagina.

Het hangt er vanaf of u al geregistreerd bent of niet. Zo niet dan zullen wij u een nieuwe registratie versturen. Als u al geregistreerd bent, dan kunt u bij de inlogpagina op de knop "wachtwoord vergeten" klikken.

Na het inloggen bij het klantportaal staat rechtsboven in het scherm je naam. Als je hierop klikt verschijnen er drie mogelijkheden, waaronder “wachtwoord wijzigen”.

U kunt geen gebruik maken van het klantportaal.

Als u driemaal een verkeerd wachtwoord heeft ingetypt wordt er een pauze van 5 minuten ingelast. Hierna kunt u weer opnieuw inloggen.

Dit zal in principe niet voorkomen. Indien u ons hierover een e-mail stuurt, zullen wij bekijken wat er aan de hand is.

Indien u zelf geen e-mail adres heeft, maar wel graag uw eigen gegevens wilt inzien, dan kan dat.

Dat is op dit moment nog niet mogelijk.

Jazeker. U kunt tot 1,5 jaar na opzegging nog in uw "Mijn Provides".

Nieuwe woning

De eerste drie maanden heb je garantie op de woning. Na die periode kan je onderhoud dat voor jouw rekening komt voor een groot deel afkopen met het serviceabonnement.

Dit raden we zeker aan. Met een inboedelverzekering ben je beschermd tegen het verlies van je spullen door bijvoorbeeld inbraak en brand.

Als bewoner ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater in je woning. In onze brochure lees je wat je kan doen om een legionellabesmetting in je drinkwater te voorkomen. 

Wij vinden de stem van onze huurders belangrijk. Deze stem is vertegenwoordigd in de Huurders Vereniging IJsselstein. Als lid kan je meepraten over het beleid van Provides en krijg je aantrekkelijke kortingen bij diverse bedrijven in IJsselstein en omgeving.

Ja, de aanmelding bij nutsbedrijven (gas, water en elektra) regel je zelf. In sommige woningen wordt je woning verwarmd door een collectieve CV-installatie. Je betaalt dan in je huur een voorschot voor de stookkosten.

Vitens (www.vitens.nl of 0800-0650) levert het water. Een leverancier voor gas en elektra (bijvoorbeeld Eneco of Essent) kies je zelf uit.

Ja, het is belangrijk dat je je verhuizing zo snel mogelijk doorgeeft aan de gemeente waar je gaat wonen. Op de website van de gemeente lees je hoe je dit doet:

IJsselstein

Utrecht

Die regel je zelf. Wij doen dit niet voor je. Je bent vrij in je keuze.

Huurtoeslag aanvragen doe je bij de Belastingdienst. Als je niet weet of je in aanmerking komt, maak dan een proefberekening.

Overlast

Stuur een mail naar teamklant@provides.nl of bel met telefoonnummer 030 – 686 0500.

Bel ook naar de politie op 0900-8844 of Meldt Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis).

Zwerfvuil, hoog onkruid, illegaal gedumpt afval, gevaarlijke bomen en meer van dit soort overlast in de openbare ruimte kun je rechtstreeks melden bij het Reinigingsbedrijf Midden-Nederland.

Vermoed je woonfraude op een adres van Provides, bijvoorbeeld illegale onderverhuur? Neem dan contact met ons op via teamklant@provides.nl of bel met 030 – 686 0500. We bespreken je melding graag verder met je.

Ja, dat mag, maar alleen met een elektrische barbecue. Houd natuurlijk wel rekening met je buren en je omgeving. Zorg ervoor dat zij geen last van je hebben.

Privacy

Provides beschikt over je persoonlijke gegevens. Wij waarborgen de bescherming van je persoonsgegevens en verstrekken geen informatie over jou aan derden. Behalve als dit (wettelijk) noodzakelijk is en wij gegevens moeten verstrekken aan een incassobureau (deurwaarder), curator of rechtbank. Je leest er meer over in ons privacybeleid.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met je e-mailadres. We gebruiken het voor het versturen van belangrijke informatie. Of om je op de hoogte te brengen van ontwikkelingen die jou aangaan, bijvoorbeeld bij onderhoudsklussen of tijdens renovaties. Via e-mail kunnen wij je immers veel sneller informeren, zodat je goed op de hoogte bent.

Je leest er meer over in ons privacybeleid.

Reparatieverzoek

Bij een storing aan je CV-ketel neem je contact op met de firma Energiewacht. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 088 – 555 32 50.

Dit hoef je niet te melden bij ons. Neem direct zelf contact op met Eneco: 088 – 895 59 55. Ze vragen je om een klantnummer. Dat is 416 87 625.

Heb je een serviceabonnement? Neem contact met ons op en dan komen wij de verstopping verhelpen. Geen serviceabonnement? Dat zul je de verstopping zelf moeten verhelpen. Lees ook onze tips over het voorkomen van verstoppingen.

In het onderhouds-ABC kunt u lezen welke werkzaamheden door Provides worden uitgevoerd, wat u zelf moet uitvoeren (zie ook onze praktische instructievideo’s) en wat onder het serviceabonnement valt. Hierover kunt u verder lezen bij serviceabonnement.

Schotelantenne

In IJsselstein heeft bijna iedereen kabeltelevisie, met een breed aanbod van zenders in diverse talen. We zijn daarom geen voorstander van schotelantennes, die schade aan de woning kunnen veroorzaken en de woonomgeving kunnen ontsieren.

Wil je toch een schotelantenne plaatsen? Vraag dan toestemming aan via het aanvraagformulier. Lees ook eerst de voorwaarden.

Stook- en servicekosten

Alle servicekosten rekenen we af op basis van de daadwerkelijke kosten.

De stookkosten zijn wat ingewikkelder. Die bestaan uit een vast en een variabel deel. De energieleverancier stuurt ons een factuur voor de totale kosten. 65% hiervan is variabel en verdelen wij aan de hand van het daadwerkelijke verbruik van de bewoners. De meters op je radiatoren houden dit bij. De overige 35% zijn vaste kosten. Die verdelen we op basis van het vloeroppervlak van de woningen. Dus hoe groter je woning, des te groter je aandeel in de vaste kosten.

We proberen de afrekening eind maart, begin april te versturen. We zijn hierbij wel afhankelijk van andere partijen.

Als je geld terugkrijgt maken we dit binnen 14 dagen na dagtekening over naar het rekeningnummer dat in de brief wordt vermeld. Klopt dit rekeningnummer niet? Geef dan via huurincasso@provides.nl het juiste rekeningnummer door. Heb je een huurachterstand, dan verrekenen wij dit met de terugbetaling. Het is dus mogelijk dat je dan niets terugkrijgt.

Als je slechts een gedeelte van het jaar een woning van ons hebt gehuurd, dan berekenen we de kosten alleen over die periode. In de afrekening houden we hier dus rekening mee.

Het afrekenjaar loopt van 1 januari tot 31 december, terwijl het voorschot per 1 juli wijzigt. Je hebt daardoor mogelijk in het eerste halfjaar een ander bedrag betaald dan het tweede halfjaar. Het gemiddelde van jouw voorschot hoeft niet gelijk te zijn aan het laatst betaalde voorschot. Daarnaast houden we rekening met een prijsinflatie. Als de kosten voor energie stijgen, rekenen we dat door in het voorschot. Hierdoor is de kans kleiner dat je volgend jaar bij moet betalen.

We factureren alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten. Waarom je moet bijbetalen kan verschillende redenen hebben. Misschien heb je veel tijd in huis doorgebracht en hierdoor meer gestookt. Twijfel je over de afrekening of is het bedrag te veel om in één keer te betalen, neem dan contact met ons op via huurincasso@provides.nl of 030-6860500.

Als je de huur via automatische incasso betaalt, dan schrijven wij het bij te betalen bedrag automatisch van je rekening af. Betaal je niet automatisch? Maak dan binnen 14 dagen na ontvangst van de afrekening het bedrag aan ons over. Ons rekeningnummer is NL56 RABO 0159 2050 50. Vermeld in de omschrijving je klantnummer.

Urgentie

Een urgentie kan worden aangevraagd op grond van een sociale of een medische indicatie. 
Sociale indicatie
Een urgentie op grond van een sociale indicatie kan worden aangevraagd indien er sprake is van:

 • Een relatieverbreking waar minderjarige kinderen bij zijn betrokken.
 • Het niet kunnen betalen van de woonlasten in verband met financiële problemen, naar aanleiding waarvan een woonkostentoeslag van de sociale dienst is toegekend met daaraan gekoppeld een verhuisplicht. De financiële problemen mogen niet direct het gevolg zijn van een relatie beëindiging.
 • Het buiten eigen schuld of toedoen moeten verlaten van een woonruimte als gevolg van een gerechtelijk (niet zijnde echtscheidings-)vonnis.
 • Een calamiteit zoals brand of overstroming.  

Medische indicatie
Een urgentie op grond van een medische indicatie kan worden aangevraagd indien er fysieke en/of psychische problemen zijn gerelateerd aan de woonsituatie. Op grond van de Huisvestingsverordening vraagt de gemeente, bij een verzoek om op medische gronden met voorrang te verhuizen, een medische keuring aan. De kosten hiervan worden door de gemeente vooraf bij u in rekening gebracht.

Van Groot naar Beter

Elke hoofdhuurder van een sociale huurwoning met minimaal vier kamers die wil verhuizen naar een kleinere woning (maximaal drie kamers) heeft recht op voorrang. De woning moet leeg achterblijven, zodat we die opnieuw kunnen verhuren. Medebewoners hebben dus geen recht op voorrang.

Ja, ook als je woning wordt verkocht heb je recht op voorrang, mits je woning minimaal vier kamers heeft.

Nee, je krijgt geen verhuiskostenvergoeding. Wel hebben de corporaties in de regio Utrecht samen afgesproken dat de nettohuur van je nieuwe woning nooit meer dan € 50 hoger is dan de nettohuur die je nu betaalt.

De woningcorporaties in de regio Utrecht hebben afgesproken dat huurders die verhuizen Van Groot naar Beter een korting op de nieuwe huur kunnen krijgen. Dit betekent dat de nettohuur die je gaat betalen nooit meer dan € 50 per maand hoger is dan wat je nu betaalt. Let wel, de huur moet wel bij je inkomen passen.

Wijk

Stuur een mail naar teamklant@provides.nl of bel met telefoonnummer 030 – 686 0500.

Bel ook naar de politie op 0900-8844 of Meldt Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis).

Zwerfvuil, hoog onkruid, illegaal gedumpt afval, gevaarlijke bomen en meer van dit soort overlast in de openbare ruimte kun je rechtstreeks melden bij het Reinigingsbedrijf Midden-Nederland.

Klachten over schoonmaak van de algemene ruimten in jouw complex kun je het best op de dag van de schoonmaak melden bij de wijkbeheerders:

Peter van Putten 030 – 686 0588 of Stewart Roodenburg 030 – 686 0586.

Vermoed je woonfraude op een adres van Provides, bijvoorbeeld illegale onderverhuur? Neem dan contact met ons op via teamklant@provides.nl of bel met 030 – 686 0500. We bespreken je melding graag verder met je.

Ja, dat mag, maar alleen met een elektrische barbecue. Houd natuurlijk wel rekening met je buren en je omgeving. Zorg ervoor dat zij geen last van je hebben.

WoningNet

Afhankelijk van uw (gezins)situatie kan de wachttijd in de regio Utrecht oplopen tot zeven à acht jaar.