Raad van Commissarissen

Sinds 4 februari 2016 heeft de IJsselsteinse woningcorporatie Provides een nieuwe Raad van Commissarissen. Naast IJsselsteiner Gerard Jacobs, die sinds 2013 lid is van de Raad, zijn mw. Ineke Strijp-Braanker uit Dordrecht en de heer Jaap Schepen uit IJsselstein toegetreden. Jaap Schepen is de nieuwe voorzitter van de Raad, Ineke Strijp is door de huurdersvereniging HVIJ voorgedragen als kandidaat namens de huurders.

Onder het kopje Corporate Governance vindt u meer informatie over doel en werkwijze van de Raad van Commissarissen bij Provides.

V.l.n.r.: Jaap Schepen, Ineke Strijp en Gerard Jacobs