Plaatselijk Overleg Gehandicapten (POG)

De stichting Plaatselijk Overleg Gehandicapten IJsselstein (POG) is een platform dat zich inzet voor alle gehandicapten in IJsselstein. Het POG heeft als uitgangspunt dat ook mensen met een handicap volwaardig en volledig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. De belangrijkste taken van het POG zijn belangenbehartiging, het mede ontwikkelen van beleid en het verstrekken van advies en informatie.

Meer informatie over het POG via www.pog-ijsselstein.nl