Maatschappelijke Adviesraad

Maatschappelijke Adviesraad in oprichting

Zorgen voor draagvlak en verbinding met de IJsselsteinse samenleving vindt Provides belangrijk. Daarom richten wij een Maatschappelijke Adviesraad Provides op die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over grote maatschappelijke thema’s en trends. Denk aan thema’s als migratie, vergrijzing, sociale cohesie, duurzaamheid, zorg, welzijn, veiligheid en armoede.

Werving

We werven nu leden voor de Raad; IJsselsteiners met een verschillende achtergrond wat betreft kennis, leeftijd en buurt. Uiteindelijk kiezen we drie tot zeven leden om samen de Maatschappelijke Adviesraad Provides te vormen.

Namens de samenleving

De Maatschappelijke Adviesraad Provides geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Provides over de belangen van de samenleving van IJsselstein. Het gaat niet alleen om de huurderbelangen. Daarvoor hebben wij in de Huurdersvereniging IJsselstein een kritische partner.  

Wat verwachten wij van de leden

De Raad komt een paar keer per jaar bij elkaar. De leden verbinden zich voor maximaal vier jaar aan de Raad met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging.

Wij streven naar diversiteit in de samenstelling van de Maatschappelijke Adviesraad Provides. We zoeken personen die maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met wonen delen, maar voor het overige verschillen van elkaar qua levensfase, woonbuurt, maatschappelijke positie en deskundigheden. Dat hebben we vastgelegd in een profielschets. In het conceptreglement leest u meer over de inrichting van de Raad, de eisen die aan de leden gesteld worden en de positie van de Raad.

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze raad, stuur dan een e-mail met uw motivatie en CV naar a.wagemakers@provides.nl