Organogram

Het bestuur wordt gevormd door de heer H.T.J. van den Heiligenberg, die wordt ondersteund door het managementteam bestaande uit mw. M. Degger (Manager Klant) en de heer M. van Blokland (Manager Bedrijfsvoering). Provides kent een Raad van Commissarissen als toezichtsorgaan (zie Governance).