Jaarverslag

Jaarverslag 2017: Betaalbaarheid en kwaliteit

Voldoende betaalbare woningen bieden om mensen uit de primaire doelgroep dezelfde kansen op een woning te bieden als ieder ander: daar bestaan wij voor.

Het verslagjaar 2017 was voor ons een teleurstellend jaar omdat we geen zicht hebben gekregen op meer woningen om de beschikbaarheid van ons aanbod te vergroten. En uitdagend omdat dat ons kansen bood om in te zetten op betaalbaarheid en kwaliteit. Daarin zijn we heel goed geslaagd. Op het gebied van betaalbaarheid en kwaliteit hebben wij onze doelstellingen meer dan waargemaakt. De beperkte gedifferentieerde huurverhoging die wij doorvoerden doet alle recht aan de betaalbaarheid. De introductie van ‘Mijn Provides’, ons klantportaal, betekent een belangrijke uitbreiding van onze 24/7 dienstverlening.

Voor de organisatie was de voorbereiding tot en de daadwerkelijk verhuizing in november best spannend. Vanaf 20 november 2017 zijn wij gevestigd aan Overtoom 1. 

In ons Jaarverslag “Betaalbaarheid en kwaliteit” over 2017 laten wij u zien wat er verder nog in 2017 gebeurde. De onderstreepte woorden in het verslag zijn een directe link naar meer informatie. Het formele verslag vindt u in de downloads rechts op deze pagina.