Jaarverslag

Jaarverslag 2018: naar een duurzame toekomst

Voldoende betaalbare woningen bieden om mensen uit de primaire doelgroep dezelfde kansen op een woning te bieden als ieder ander: daar bestaan wij voor.

Uitbreiding van ons aanbod moet: om de kwaliteit van onze bestaande woningvoorraad op peil te houden en om het aanbod sociale huurwoningen uit te breiden. Voor de verbetering en verduurzaming van 105 woningen in het project Europakwartier hebben wij gelukkig in 2018 groen licht kunnen geven, daar gaan we in 2019 nu écht mee aan de slag.

Kwaliteit geven wij vanaf ons kantoor aan de Overtoom en het WIC in IJsselveld-Oost inhoud, door continu te werken aan een betere dienstverlening. Dat betekent nog efficiënter en effectiever werken. Daarin speelt ons klantportaal een grote rol. 

Vanaf januari 2019 is Provides geen vereniging meer en gaan wij als stichting door het leven. Daarmee hebben we een betere aansluiting gevonden op de Woningwet. In plaats van de ledenvergadering willen we in 2019 een Maatschappelijke Adviesraad in het leven roepen waarin wij de dialoog met IJsselstein en haar inwoners kunnen blijven voeren.

In ons Jaarverslag “Naar een duurzame toekomst” over 2018 laten wij u zien wat er verder nog in 2018 gebeurde. Het formele verslag vindt u in de downloads rechts op deze pagina.