Huurders Vereniging IJsselstein (HVIJ)

Uw vertegenwoordiging: Huurders Vereniging IJsselstein

Huurders kunnen meedenken over het beleid van Provides. Elke woningcorporatie heeft de wettelijk plicht haar beleid voor te leggen aan een vertegenwoordiging van huurders. In IJsselstein is dat de Huurders Vereniging IJsselstein (HVIJ). Huurders kunnen daar lid van worden. Leden krijgen ook een ledenpas, goed voor aantrekkelijke kortingen bij verschillende bedrijven in IJsselstein. Op de website van de HVIJ (www.hvijsselstein.nl) leest u alles over deze vereniging die namens alle huurders invloed kan uitoefenen op het beleid van de corporatie.

Eerste jaar ‘gratis lidmaatschap’

Provides vindt het belangrijk dat de HVIJ namens zoveel mogelijk huurders spreekt. Daarom ontvangen nieuwe huurders een korting van € 6,00 op hun eerste nota, ter compensatie van het eerste jaar lidmaatschap (€ 0,50 per maand) van de HVIJ. Dé manier om kennis te maken met het belangrijke werk van de HVIJ en te profiteren van de voordelen van de speciale ledenpas.