Corporate governance

Provides doet er alles aan om eerlijk en transparant te handelen.

Op 1 januari 2007 heeft Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, de ‘Aedescode’ verplicht gesteld voor haar leden. Deze code geeft in essentie weer waarvoor corporaties staan en waarop zij aanspreekbaar zijn door de samenleving. 

Eén van de bepalingen uit de Aedescode is de zogeheten Governance Code Woningcorporaties. Dit is het onderdeel dat de verplichtingen van de Raad van Commissarissen helder definieert en aangeeft op welke wijze zij verantwoording dienen af te leggen aan de samenleving. Deze code is in 2015 vernieuwd. In het Jaarstukken 2015 hebben wij in het Bestuursverslag (vanaf pagina 35) voldaan aan de eisen die de code aan deze publicatie stelt. 

Provides kent een gedrags- en integriteitscode met als titel ‘WIJ zijn wijzer’, u treft deze hiernaast aan. Aan deze code wordt actief aandacht besteed, daarnaast is deze opgenomen in de Personeelswijzer van Provides.

 
Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kunt u alle zaken melden die betrekking hebben op schending van de integriteit door woningcorporaties. Vooral waar het gaat om fraude en zelfverrijking door medewerkers, management of bestuurders van woningcorporaties.

In de brochure (Klokkenluidersregeling) leest u hoe het meldpunt werkt. Dit is een landelijke regeling van het Ministerie VROM.