Belanghouders

Tweemaal per jaar organiseert Provides een belanghoudersbijeenkomst. Het maatschappelijk middenveld en de politiek pakken daar de kans om samen én met ons in gesprek te gaan.

In de belanghoudersnieuwsbrief van juli 2019 hebben wij met name aandacht voor ons Jaarverslag 2018, de Woonvisie van de gemeente IJsselstein en de verandering van Provides van vereniging naar stichting.