Belanghouders

Tweemaal per jaar organiseert Provides een belanghoudersbijeenkomst. Het maatschappelijk middenveld en de politiek pakken daar de kans om samen én met ons in gesprek te gaan.

In de belanghoudersnieuwsbrief van mei 2018 hebben wij met name aandacht voor ons Jaarverslag 2017, de huurverhoging 2018 en de ondertekende prestatieafspraken 2018.