Belanghouders

Tweemaal per jaar organiseert Provides een belanghoudersbijeenkomst. Het maatschappelijk middenveld en de politiek pakken daar de kans om samen én met ons in gesprek te gaan. Door de coronabeperkingen zijn de in onze nieuwsbrief van februari aangekondigde bijeenkomsten in 2020 niet doorgegaan.

Terwijl we voldoende te melden hebben. Naast het jaarverslag over 2019, ons nieuwe bedrijfsplan en de intensieve samenwerking met GroenWest, starten we eind 2020 met een nieuwe visitatie waarbij de mening van onze belanghouders heel belangrijk is. Wij zijn aan het onderzoeken hoe we onze belanghouders digitaal of op andere wijze kunnen betrekken.