Bedrijfsplan

Provides bouwt aan sociaal wonen

Woningcorporatie Provides bouwt aan sociaal wonen. Dat doen wij als lokale speler in IJsselstein en – samen met andere corporaties – in de regio Utrecht.

Wij voelen ons betrokken bij de samenleving. Wij richten ons op wonen én op woonmaatschappelijke activiteiten in wijken en buurten waarin wij actief zijn. Wij vinden beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van sociale (huur)woningen belangrijk.

Wat wij daarmee bedoelen leest u in ons bedrijfsplan 2015 – 2019.

Kaderbrief 2018

In de Kaderbrief 2018 staat te lezen wat wij in dat jaar gaan doen. Provides en de gemeente IJsselstein zien dit als het bod dat corporaties moeten uitbrengen in het kader van de nieuwe Woningwet. Een van de afspraken in de nieuwe Woningwet is, dat corporaties een ‘bod ‘ moeten uitbrengen, gebaseerd op het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Het bestaat uit een activiteitenoverzicht waaruit blijkt wat de corporatie het lopende jaar doet en geeft een doorkijk op de vier jaar daarna.