Huurdersenquête: één op de zeven loopt betaalrisico

19/11/2018

Afgelopen zomer heeft de Huurders Vereniging IJsselstein (HVIJ) met KWH een enquête onder IJsselsteinse huurders gehouden.

De resultaten helpen de huurdersorganisatie om de huurders goed te vertegenwoordigen tijdens de onderhandelingen over de Woonvisie die de gemeente IJsselstein aan het opstellen is. In het voorjaar van 2019 moet deze verschijnen. In deze Woonvisie staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen op het gebied van wonen in IJsselstein. Ruim 25% van de ontvangers heeft de enquête ingevuld, een mooi resultaat, zeker omdat niet alleen de leden van de HVIJ deze ontvingen, maar alle huurders van Provides.

Resultaten

Uit de enquête kwam onder meer naar voren, dat een groot deel van de huurders tot 35 jaar binnen vijf jaar wil doorverhuizen naar een eengezinswoning. De oudere huurders, 55 plus, willen alleen verhuizen als hun mobiliteit afneemt. Van dezelfde groep geeft 13% aan (wellicht) interesse te hebben in een verhuizing naar een kleinere woning als de huur gelijk blijft. Maar dan moeten deze wel beschikbaar zijn. Veel aandacht is er in de enquête voor de betaalbaarheid. Uit de resultaten blijkt dat bij één op de zeven huurders van Provides sprake is van een betaalrisico. Door de actieve wijze waarop Provides reageert als er een betaalachterstand ontstaat, leidt dit slechts zelden tot onoverkomelijke betaalproblemen. Zeven van de tien huurders nemen zelf contact op met de corporatie om tot een oplossing te komen. Deze feiten onderschrijven de inzet van corporatie en huurdersvereniging om het sociale woningaanbod in IJsselstein betaalbaar te houden. Ruim 70% van de woningen van Provides valt in die categorie. 

Cadeau

Onder de deelnemers is een eenmalige huurkorting verloot, die kwam terecht bij mw. Van Straten uit IJsselstein. Daarmee was zij zeer verguld: “Ik win nooit iets, deze huurkorting is wel heel leuk. Wat ik deze maand op mijn huur bespaar zal ik zeker op een andere manier benutten, daar vind ik wel een leuke bestemming voor.” De prijs werd uitgereikt door Marjo de Jong, namens Provides (links) en Walter Zevenbergen van de HVIJ.

Terug naar overzicht
lettergrootte