IJsselstein een prettige woonstad voor nu en de toekomst!

15/10/2018

De gemeente IJsselstein wil zich blijven ontwikkelen als een stad waar het fijn wonen is. Zij stelt hiervoor een Woonvisie 2019-2040 op.

Een woonvisie is een plan dat antwoorden geeft op de vragen: Welke woningen zijn nodig? Wat willen we wél en wat juist niet meer? Hoe kunnen we bestaande woningen en wijken verbeteren/verduurzamen en welke kwaliteit moeten onze nieuwbouw woningen krijgen?

Vragen, waarover de gemeente IJsselstein graag met haar inwoners in gesprek gaat. 
Zij organiseert hiervoor een inloopbijeenkomst op donderdagmiddag/avond 18 oktober in de Overtoomzaal van het Fulcotheater. Hier worden informatiepanelen opgesteld met de thema’s:

• Wonen en leefbaarheid
• Betaalbaarheid wonen
• Aanpak bestaande woningvoorraad (duurzame en energetische verbeteringen)
• Wonen met zorg

De gemeente is nog in een verkennende fase voor het opstellen van de woonvisie. Er zijn dus nog geen antwoorden. Het doel van de bijeenkomst is mede met uw wensen, ideeën en/of informatie de richting te bepalen van de woonvisie.
Medewerkers van de gemeente en het adviesbureau Companen gaan bij de informatiepanelen graag met u in gesprek.

Uitnodiging

Wij horen graag wat u belangrijk vindt voor de woonvisie. 
U bent van harte uitgenodigd binnen te lopen op donderdag 18 oktober a.s. tussen 16.30 uur en 19.30 uur in het Fulcotheater, Overtoomzaal, Overtoom 3.

Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd.

 

Terug naar overzicht
lettergrootte