Verbeter de wijk en begin bij de bewoner!

01/08/2018

De wijk Achterveld-Groenvliet is als eerste wijk in IJsselstein begonnen met het opzetten van een nieuwe vorm van wijkgericht werken. Het is de bedoeling dat later de andere wijken volgen.

Via een oproep in de Zenderstreek werden de bewoners door stichting Pulse uitgenodigd om te komen meedenken over de manier waarop dat in praktijk gebracht zou kunnen worden.

Ruim 20 bewoners kwamen 23 mei op deze bijeenkomst en hebben zich hierover gebogen. Middels een enquête zou worden gekeken naar de mening van de bewoners. Er werd nagedacht over welke vragen daarin gesteld zouden worden. Zoals: Wat is er goed, wat behoeft verbetering, welke dromen heb je voor jouw wijk en heb je zin en tijd om mee te helpen met het realiseren van de ideeën die er geopperd zijn.

De enquête heeft inmiddels plaats gevonden. Bijna 200 bewoners hebben de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Er kwam een veelheid aan dromen, verbeterpunten en klachten voorbij. Wat onder andere opviel waren de vele opmerkingen over het groen in de wijk (zowel positieve als verbeterpunten) en de manier waarop men met auto’s moet omgaan. (Verkeer- en parkeerproblemen.) 

Op dit moment vindt de inventarisatie plaats. 

Begin september wordt deze inventarisatie gepresenteerd aan de gemeente en worden ideeën geopperd over het behoud van de positieve punten en het aanpakken van de verbeterpunten.

De werkgroep wil iedereen bedanken die de enquête heeft ingeleverd of op een andere manier heeft mee geholpen.

Terug naar overzicht
lettergrootte