Contrast
Dyslexie

Nieuws

Huurbevriezing sociale huurwoningen 2021

23 februari 2021 - Op 17 februari werd bekend dat de huren van sociale huurwoningen dit jaar worden bevroren. Dit betekent dat huurders van een sociale huurwoning per 1 juli 2021 geen huurverhoging krijgen. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat niet door. De eerder aangekondigde Wet eenmalige huurverlaging blijft van toepassing. Dit gaat om een eenmalige huurverlaging voor huurders met…

Eenmalige huurverlaging 2021

5 februari 2021 - In 2021 kunnen huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur een eenmalige huurverlaging krijgen. De regering heeft daarover een wet aangenomen. Dat is goed nieuws voor een deel van onze huurders. Het belangrijkste is: als je aan de voorwaarden voldoet, dan krijg je van ons in maart 2021 bericht….

Nederlandse taalles in IJsselstein

14 januari 2021 - In IJsselstein wordt een cursus Nederlands en digitale vaardigheden aangeboden voor mensen ouder dan 18 jaar. De gemeente betaalt voor de cursus. Jij betaalt een eigen bijdrage van € 45,– per half jaar. Meer informatie.

Woningcorporaties GroenWest en Provides starten nauwe samenwerking

2 november 2020 - De woningcorporaties GroenWest en Provides, beide werkzaam in de regio Utrecht-West, starten een nauwe samenwerking om uiteindelijk – uiterlijk in 2022 – te fuseren. De bestuurders van beide corporaties, Karin Verdooren van GroenWest en Henny van den Heiligenberg van Provides tekenen hiervoor op korte termijn een intentieovereenkomst. Door de samenwerking ontstaan extra mogelijkheden op het gebied van nieuwbouw, betaalbaarheid en dienstverlening.   De corporaties starten deze maand…