Contrast
Dyslexie

Jaarverslag

Aandacht voor sociaal wonen

Het operationaliseren van ons dynamisch bedrijfsplan 2020 – 2022 ‘Koersvast de toekomst in’ was in maart 2020 nauwelijks opgepakt of de coronacrisis sloeg zeer onverwacht en genadeloos toe. In geen enkel risicoscenario was rekening gehouden met het intreden van een pandemie. De medewerkers hebben veerkracht getoond, en samen met een snel geformeerd crisisteam de draad weer opgepakt.

De dienstverlening van Provides is, rekening houdend met de beperkingen van de RIVM-richtlijnen, zodanig ingevuld, dat huurders werden geholpen bij de noodzakelijke reparaties. De veiligheid van huurders en medewerkers heeft daarbij alle aandacht gehad. Ondanks deze omstandigheden kunnen wij concluderen dat een groot deel van de voorgenomen activiteiten uit het dynamische bedrijfsplan is gerealiseerd of volop in een verdere ontwikkelingsfase is.

De (lange termijn) doelstellingen zijn gebaseerd op de betaalbaarheid van onze sociale huurwoningen en het toevoegen van nieuwbouwwoningen. Bovendien is verduurzamen van het huidige bezit naar energieneutraal voor 2050 een flinke financiële uitdaging. De Woonvisie van de gemeente IJsselstein maakt duidelijk dat tot 2030 750 sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd. De opgaven en middelen van Provides zijn vooralsnog in evenwicht ondanks de impact van het fiscale regime waarmee de sector geconfronteerd is.

Belangrijke drijfveer is dat Provides veel meer kiest voor instrumenten die uitgaan van een dynamisch perspectief: het realiseren van complexe, uitdagende en innovatie doelen zoals we vastlegden in de Koers 2025. Gezien deze toenemende uitdagingen heeft Provides besloten om samenwerking te zoeken met woningcorporatie GroenWest, wat op termijn zal uitmonden in een fusie. De geografische ligging van GroenWest en Provides biedt perspectief om samen de meerwaarde te zoeken in het bouwen van nog meer nieuwbouwwoningen, het versterken van de dienstverlening en het aandeel betaalbare sociale huurwoningen.

In 2020 is de Maatschappelijke Adviesraad geïnstalleerd, bestaande uit vijf actieve leden. Na een oriënterende periode is het eerste advies eind 2020 voorgelegd aan de bestuurder van Provides.

Je vindt op deze pagina ons formele jaarverslag, binnenkort verschijnt een populaire en voor velen beter te doorgronden editie.

Jaarverslag 2021

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Er ging iets mis, probeer het later nog eens.
Dank voor je feedback!