Contrast
Dyslexie

Jaarverslag

Aandacht voor sociaal wonen

Aandacht voor sociaal wonen in de breedste zin van het woord, is al jaren lang ons credo. In 2019 hebben wij onze koers voor 2020 – 2022 bepaald. De route is beschreven in ons dynamisch bedrijfsplan ‘Koersvast de toekomst in’ en geeft inzicht in ons toekomstperspectief voor de komende drie jaar. De belangrijkste pijlers blijven betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daaraan voegden wij duurzaamheid toe – met de focus om in 2050 al onze woningen energieneutraal te hebben. En leefbaarheid, om de aandacht voor de wijken en bewoners vast te houden. Onze ambities op de langere termijn leest u in het toekomstperspectief in dit bestuursverslag.

In 2019 is Provides actief geweest met de herontwikkeling van de Boka locatie, de zoektocht naar geschikte binnenstedelijke locaties en naar locaties voor tijdelijke woningen om de doorstroming van onze huurders naar nieuwbouw mogelijk te maken. Dan kunnen wij vervolgens in de bestaande wijken locaties herontwikkelen om aan de toekomstige vraag naar kwalitatief goede en gewenste woningen te voldoen.

Omdat huishoudens kleiner worden, de vergrijzing leidt tot een grotere vraag naar toegankelijke woningen en oudere woningen niet altijd verduurzaamd kunnen worden naar energieneutraal weten we wat ons te doen staat: er is behoefte aan andere en kleinere woningtypen. Daar zetten wij op in.

Zonder ons huidige bezit te verwaarlozen. In 2019 zijn 105 sociale huurwoningen in Europakwartier gerenoveerd en verduurzaamd naar label A. Onze dienstverlening is weer verder gedigitaliseerd op een wijze die leidt tot hogere tevredenheid van onze huurders. Nieuwe technologische ontwikkelingen zijn omarmd om meer inzicht te krijgen in onze data en nog beter te sturen op onze bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast hebben wij actiever de samenwerking met collega woningcorporaties gezocht. Om kennis en ervaring uit te wisselen en kosten te besparen.

Je vindt op deze pagina ons formele jaarverslag, binnenkort verschijnt een populaire en voor velen beter te doorgronden editie met de titel: Stilte voor de storm.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Er ging iets mis, probeer het later nog eens.
Dank voor je feedback!