Contrast
Dyslexie
Home / Visitatie Provides: corporatie die doorpakt

Visitatie Provides: corporatie die doorpakt

Begin 2021 heeft Provides voor de vierde keer een maatschappelijke visitatie laten uitvoeren.

Dat leverde uitstekende rapportcijfers op. Volgens de onafhankelijke visitatiecommissie die het onderzoek deed, staat Provides er goed op: “De visitatiecommissie heeft Provides leren kennen als een toegankelijke en lokaal verankerde corporatie. De lijntjes tussen de corporatie en haar belanghouders zijn kort en men investeert nadrukkelijk in méér korte lijntjes. In 2017 heeft Provides ervoor gekozen om te verhuizen vanuit haar eigen pand naar het stadhuis van IJsselstein.” De commissie geeft aan dat Provides, vanaf het moment dat er een nieuwe woonvisie was, heel praktisch en fors inzet op haar maatschappelijk presteren. Volgens Henny van den Heiligenberg, directeur-bestuurder van Provides, is dat niet vreemd: “Daar zijn we voor. We hebben misschien lang moeten wachten op nieuwbouwkansen, maar nu ze daar zijn, gaan we er ook voor. Tegelijk investeren we veel in de kwaliteit van de woningen van ons huurders, tot 2025 renoveren we meer dan 1.000 woningen.”

Een rapport om mee thuis te komen

Een maatschappelijke visitatie is een onafhankelijk onderzoek naar de prestaties van de corporatie volgens de belanghouders. De visitatiecommissie is van mening dat Provides op het gebied van presteren naar opgave en ambitie (doen ze wat er is afgesproken) met een 7,4 zeer goed scoort. De belanghouders (organisaties die veel met de corporatie te maken hebben) geven met een 7,5 aan erg tevreden te zijn met de samenwerking. De prestaties naar vermogen (hoe gaat Provides om met het geld dat het heeft), op het gebied van governance van maatschappelijk presteren (doen ze wat ze doen slim en goed) zitten ze op of boven de (scherpe) norm. Al met al levert dat een goed rapport op.

Lees ook het volledige rapport en onze reactie hierop.