Tien starterswoningen aan de Weegbree

16 juli 2020

In vijf eengezinswoningen, die voorheen in gebruik waren als logeerwoning, heeft Provides tien startersappartementen gerealiseerd. Een druppel op de gloeiende plaat, de vraag naar woningen is in IJsselstein en de hele regio enorm groot. Het is wel een signaal dat er mooie en creatieve oplossingen mogelijk zijn om iets te doen aan het oplossen van die vraag. Henny van den Heiligenberg, directeur-bestuurder van Provides is blij met het resultaat: “Dit project aan de Weegbree is een mooi voorbeeld van zo’n oplossing, het zijn bescheiden maar mooie woningen geworden. Wethouder van IJsselstein Cees Geldof beaamt dat: “Hiermee maken we het mogelijk dat er toch weer een aantal jongeren kans maken in hun eigen woonplaats te kunnen blijven wonen.” De huurdersvereniging hoopt dat ze uit de nieuwe bewoners bestuursleden kunnen halen, Sjaak Ruijsendaal: “Een prachtig project. Het zou leuk zijn als ze ook warm lopen voor de HVIJ, jonge bestuurders kunnen we goed gebruiken. Ze leren er veel van en hebben ook nog eens direct invloed op het beleid van Provides.”

Door de coronacrisis was een feestelijk opening niet mogelijk. Daarom is bij veertig buren aan de Weegbree en een straat ernaast een bosje bloemen bezorgd, om er toch even bij stil te staan. Wijkbeheerder Peter van Putten ging met een kleurrijk gevulde bakfiets op pad. Op de website van Provides is een kort filmpje te vinden met de complete interviews met Van den Heiligenberg, Geldof en Ruijsendaal. Provides is gestart met de verhuur. Woningzoekenden die staan ingeschreven kunnen op www.woningnet.nl (de laatste woningen worden 22 juli gepubliceerd) nog inschrijven op een van de aangeboden woningen aan de Weegbree.

[op de foto] Provides Wijkbeheerder Peter van Putten trakteert de buren op een bos bloemen, om er in deze lastige tijd toch nog een feestelijke opening van te maken.