Contrast
Dyslexie
Home / Start groot onderhoud 211 woningen van Provides

Start groot onderhoud 211 woningen van Provides

Op 4 mei is officieel gestart met het groot onderhoud van 211 woningen in IJsselveld-Oost. Met het groot onderhoud worden de woningen en bouwblokken flink onder handen genomen. In de woningen worden badkamer, keuken en toilet vernieuwd. Daarbij krijgen de bewoners verschillende keuzes van materialen en voor de indeling van de keuken voorgelegd. Het gaat in deze fase om woningen aan het Eurovisieplein, Televisiebaan (1-39 en 103-141), Monitorplein (51-70), Nipkowplein en Studioplein (11-40).

Henny van den Heiligenberg, directeur-bestuurder van Provides heeft samen met Gerard Bac, directeur van Heembouw, het ‘startschot’ gegeven door onthulling van het bouwbord.

Naast de vernieuwingen in de woningen wordt al het aanwezige asbest gesaneerd. Verder worden de woningen verduurzaamd, waarbij de vloer, gevel en het dak wordt voorzien van isolatie. Op de daken worden voor elke woning vijf zonnepanelen geplaatst. Verder worden alle portieken, trappenhuizen en bergingen opgeknapt, zodat ze weer voldoen aan de huidige wensen en eisen.

Voor de bewoners betekent dit dat ze tijdens de werkzaamheden gedurende drie weken naar een logeerwoning moeten. Dit zijn woningen uit het bezit van Provides die, zo dicht als mogelijk is, bij hun eigen woning liggen. De werkzaamheden zullen naar verwachting in juni 2022 afgerond zijn.

Links Gerard Bac van Heembouw, ernaast Henny van den Heiligenberg van Provides die blij is met de start van dit project.