Spelregels verdeling sociale huurwoningen zijn veranderd

8 juli 2019

In de huisvestingsverordening staan de spelregels voor de verdeling van sociale huurwoning, per 1 juli is een aantal spelregels veranderd:

  • als u een woning accepteert behoudt u 75% inschrijfduur;
  • voorrang als u kleiner gaat wonen.

Behoud inschrijfduur

Stel, u vindt een woning via WoningNet, maar u twijfelt of dit de woning is waarvoor u uw inschrijfduur wilt opgeven. Voor veel woningzoekenden een reden om de aanbieding te weigeren en verder te zoeken. Vanaf 1 juli krijgt u 75% van uw inschrijfduur terug als u een woning heeft gevonden, als u zich binnen een jaar opnieuw inschrijft (inschrijfkosten € 25). Gemeenten en woningcorporaties hopen dat mensen door deze regeling eerder en vaker verhuizen. Zo komen er ook meer woningen vrij voor starters.

Overgangsregeling

Behoud inschrijfduur gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019. Hebt u tussen 1 januari en 1 juli een woning geaccepteerd en u daarna opnieuw ingeschreven, dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch 75% van uw oude inschrijfduur terug. Woningzoekenden die zich nog niet opnieuw hebben ingeschreven krijgen persoonlijk bericht. Bent u vóór 1 januari 2019 uitgeschreven, dan kunt u helaas geen aanspraak maken op behoud van uw inschrijfduur.

Van Groot naar Beter

Wordt uw woning te groot en wilt u kleiner gaan wonen? Dan krijgt u voorrang. Huurt u nu een sociale huurwoning van een woningcorporatie met minimaal vier kamers, dan krijgt u voorrang op woningen met maximaal drie kamers. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Zo woont u in een huis dat beter bij uw situatie past en komt er een grote woning vrij voor een gezin. Zorgt dat u in uw profiel uw huidige woonsituatie goed hebt ingevuld.

Meer informatie

De zestien gemeenten in de regio Utrecht hebben samen de nieuwe huisvestingsverordening gemaakt. Wilt u meer weten over de huisvestingsverordening? Kijk dan op de website van uw gemeente of de gemeente waar u wilt gaan wonen.