Sociaal Statuut aangepast

19 februari 2020

Onlangs is het Sociaal Statuut dat wij bij wijkvernieuwing hanteren vernieuwd. In dit statuut staat beschreven wat de rechten en plichten zijn van Provides en haar huurders bij grote (sloop/nieuwbouw) projecten. Denk daarbij aan verhuisvergoedingen, recht op terugkeer, termijnen waarbinnen zaken geregeld moeten zijn, kwaliteit van de woningen voor bijvoorbeeld sloop en dergelijke. Het statuut zorgt ervoor dat huurders zicht houden op een goede woontoekomst en is afgesloten met de HVIJ als huurdersvertegenwoordiging.

Op basis van deze afspraken wordt vervolgens per project een Sociaal Plan opgesteld waarin specifieke zaken voor het desbetreffende project staan. Dit wordt afgesloten met de bewoners die met ingrepen zoals sloop/nieuwbouw te maken krijgen. Vernieuwing van het Sociaal statuut was noodzakelijk in verband met de op handen zijnde projecten zoals Europakwartier en de Aleida van Culemborgstraat.

Op de foto van links naar rechts: Toos Kragten, lid HVIJ, Walter Zevenbergen, secretaris HVIJ en Henny van den Heiligenberg, directeur-bestuurder Provides.