Nieuwbouw op locatie voormalig schoolgebouw Hitteschild 6

5 juli 2020

Vrijdag 3 juli 2020 ondertekenden Michiel van Blokland (Provides) en wethouder Kees Geldof (gemeente IJsselstein) een overeenkomst voor de ontwikkeling van het perceel Hitteschild 6 te IJsselstein. Woningcorporatie Provides wil op deze locatie circa 30 duurzame appartementen bouwen voor de Stichting De Tussenvoorziening (BOKA). De toekomstige appartementen zijn bestemd voor de tijdelijke opvang van de dak- en thuislozen. Het wordt het eerste gasloze en energieneutrale gebouw in IJsselstein.

In de overeenkomst die 3 juli is ondertekend zijn de afspraken tussen Provides en de gemeente vastgelegd met betrekking tot de werkzaamheden die Provides gaat verrichten.
De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden begin september 2020 starten. De start van de nieuwbouw is gepland in februari 2021.

Voor deze ontwikkeling is het ontwerp bestemmingsplan ‘Hitteschild 6 in IJsselstein’ opgesteld. Dit ontwerp bestemmingsplan wordt vanaf 9 juli, voor een periode van zes weken, ter inzage gelegd. Meer informatie hierover vindt u op onze website bij ‘openbare bekendmakingen’.

Bijschrift bij foto:
Sfeerimpressie nieuwbouw op locatie voormalig schoolgebouw Hitteschild 6.