Huurverhoging 2019

6 mei 2019

Corporatie gaat voor gelijke huren; huurders Provides krijgen beperkte huurverhoging

Ruim zestig procent van de huurders van de IJsselsteinse woningcorporatie Provides krijgt maximaal een huurverhoging van 1,6%. Een gedeelte van deze huurders komt zelfs in aanmerking voor huurverlaging. De huurverhoging verschilt per huurder, met als doel dat huurders met een inkomen tot en met € 42.436 hetzelfde betalen voor een vergelijkbare woning.

Volgens de wet mag een corporatie de huren elk jaar aanpassen omdat zij, net als iedereen, te maken heeft met stijgende kosten door onder meer de inflatie. De overheid bepaalt wat de maximale huuraanpassing is en stelde die verhoging per 1 juli 2019 vast op maximaal 4,1%.

Variabele huurverhoging

Provides wil dat minimaal 70% van haar bezit betaalbaar (met een huur tot de tweede aftoppingsgrens, € 651,03 in 2019) is voor huurders met een laag inkomen. Daarom neemt deze corporatie de voorgestelde huurverhoging niet klakkeloos over. Zij kijkt naar het inkomen van de huurder en de vastgestelde beleidshuur voor diens woning. De beleidshuur is de huur die we vragen voor de woning als deze vrij komt en is gebaseerd op het woningwaarderingssysteem. Betalen ze minder dan die vastgestelde sociale huurprijs, dan krijgen zij meer huurverhoging dan huurders die er dichtbij zitten. Zo komen de huren van vergelijkbare woningen voor deze doelgroep bij elkaar.

Van genoemde ruim zestig procent is voor bijna 2.000 huurders de verhoging 1,6% (alleen inflatie). Tweehonderdvijftig  huurders krijgen geen huurverhoging waarvan ongeveer driekwart, afhankelijk van hun inkomen, zelfs voor verlaging in aanmerking komt. Bijna een kwart van de huurders krijgt een huurverhoging van 2,6% en zes procent, na overleg met de Huurdersvereniging, een verhoging van 3,6% (i.p.v. 4,1%) omdat zij, in vergelijking met andere huurders in een vergelijkbare woning, minder huur betalen. Alle huurders hebben inmiddels schriftelijk bericht ontvangen over hun huurverhoging.

De zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging, voor mensen die een te hoog inkomen hebben voor een sociale huurwoning (bij Provides maar negen procent van de huurders), is dit jaar wettelijk 5,6%. Op verzoek van de Huurdersvereniging is dit beperkt tot 4,6%.

Huurdersvereniging stemde in

De voorzitter van de huurdersvereniging in IJsselstein, Sjaak Ruijsendaal, is tevreden: “Het  voorstel van Provides sluit aan bij een beleid dat de afgelopen jaren is ingezet. Samen bekijken we wat mogelijk was zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit en het aanbod van woningen voor onze leden. We hebben bereikt dat niemand uit de primaire doelgroep de wettelijke toegestane maximale huurverhoging van 4,1% krijgt. Daarnaast is de huur voor huurders met een te hoog inkomen beperkt tot 4,6% in plaats van de toegestane 5,6%. Dat is nog fors, maar het is wel een signaal dat wij er zijn voor alle huurders.”

Meer informatie over uw huurverhoging.