Contrast
Dyslexie
Home / Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart!

Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart!

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hét moment waarop we kunnen bepalen welke koers de gemeente de komende vier jaar gaat varen. Wonen is in vrijwel elke gemeente een belangrijk thema. Dit geldt ook voor IJsselstein. En voor De Ronde Venen, Montfoort, Utrecht en Woerden waar GroenWest actief is; medio 2022 gaan we met hen samen verder als Cazas Wonen.

Provides maakt zich hard voor voldoende duurzame en betaalbare woningen in veilige en leefbare wijken voor iedereen. Hier zouden we graag samen met de nieuwe gemeenteraden mee aan de slag gaan.

Waar staan wij voor?

Beschikbaarheid & Betaalbaarheid
Voldoende beschikbare en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Dit zijn niet alleen huishoudens met een kleinere portemonnee, maar ook kwetsbare groepen zoals ouderen die langer thuis blijven wonen of mensen die na een verblijf in een instelling weer zelfstandig gaan wonen.

Kwaliteit & Duurzaamheid
We werken continu aan de kwaliteit van onze woningen en investeren volop in duurzaamheid. We vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze huurders ook in de toekomst prettig kunnen wonen in onze woningen.

Leefbaarheid
Samen met onze huurders en maatschappelijke partners werken we aan veilige en leefbare wijken voor iedereen. We dragen graag bij aan een fijne woonomgeving waar alle bewoners zich thuis voelen en met plezier kunnen wonen.

Wonen & Zorg
Voor huurders met een zorgvraag willen we met onze partners zorgen voor passende woningen in een prettige woonomgeving. Dit doen we bijvoorbeeld door gelijkvloerse appartementen te bouwen in de buurt van voorzieningen.

Wij zetten ons in voor goed wonen in uw gemeente. Doet de partij waarop u gaat stemmen dat ook?