Wijkteams

Integraal Wijkteam IJsselstein

Het integraal wijkteam bestaat uit wijkpartners van Provides, politie, Pulse, gemeente en bewonersgroepen. Het wijkteam komt eenmaal in de zes weken bij elkaar om elkaar te informeren over de ontwikkelingen en aandachtsgebieden in de vier wijken in IJsselstein. Het doel is om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Dankzij deze wijkgerichte aanpak is de samenwerking tussen de wijkpartners beter op elkaar afgestemd.

De onderwerpen in de wijkagenda zijn de kernthema’s die in het wijkteam besproken worden. Voorbeelden zijn: jongeren op straat, werken aan gevoel van veiligheid en ontwikkelingen in de openbare ruimte. U kunt de wijkagenda terug vinden in de wijkatlas van uw wijk. Ga naar www.onsijsselstein.nl. klik op uw wijk, vervolgens op wijkgids en dan op wijkatlas.

U kunt ook op www.onsijsselstein.nl. terecht voor meer informatie over het wijkbudget. Dit gaat over ondersteuning bij een wijkinitiatief en informatie over beroepskrachten en actieve bewoners in uw wijk. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en houdt Zenderstreeknieuws in de gaten voor de maandelijkse nieuwsbrief die daarin te vinden is. Ook kunt u diverse wijkactiviteiten volgen via www.facebook.com/indewijk.

Mocht u zelf ideeën of suggesties hebben om de leefbaarheid te verbeteren dan kunt u contact opnemen met Stichting Pulse via redactie@onsijsselstein.nl en/of telefonisch via 030-6868030.


Sociaal Team
Het Sociaal Team helpt inwoners die problemen hebben en er zelf, tijdelijk, niet uitkomen. Als er meer aan de hand is, krijgt u vaak met verschillende hulpverleners te maken. Bij het Sociaal Team heeft u één hulpverlener als vast aanspreekpunt die samen met u één plan maakt waarin alle hulpvragen aan de orde komen. In het Sociaal Team zitten hulpverleners met verschillende achtergronden. Zij adviseren elkaar over hulpvragen en zorgen ervoor dat de hulp op elkaar wordt afgestemd. Op deze wijze wordt u sneller en efficiënter geholpen.

Meer informatie hierover is te verkrijgen via: Sociaal Team.