Uw woonomgeving

Provides is niet alleen de verhuurder van uw woning. Wij zetten ons ook in voor uw woonomgeving. Want wij willen dat onze klanten prettig wonen. Daar is meer voor nodig dan een dak boven je hoofd. Veiligheid, een schone omgeving, maar vooral een omgeving waarin u zich thuis voelt, zijn daarvoor minstens zo belangrijk. Daarvoor werken wij samen met de gemeente, de politie en verschillende maatschappelijke instellingen.

Voel je veilig in je buurt

Alleen als je je in je buurt veilig voelt kun je er prettig wonen. Een onveilig gevoel kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door hangjongeren die intimiderend overkomen, inbraken in de buurt of donkere steegjes en onderdoorgangen. Om de veiligheid in uw woon- en leefomgeving te waarborgen wordt in IJsselstein op vele manieren samengewerkt door verschillende partijen.

U ziet dat concreet door de inzet van de Wijkbeheerders. Zij onderhouden goede contacten met onze Bewonersconsulenten, wijkagenten, bewoners en overige personen en instellingen, zodat er snel kan worden opgetreden. Signalen van bewoners worden zeer op prijs gesteld; samen bereiken wij het beste resultaat.