Contrast
Dyslexie
Home / Huurverhoging 2022

Huurverhoging 2022

Voor de meeste huurders van Provides gaat de huur van de woning vanaf 1 juli 2022 omhoog. Hun huur stijgt met het inflatiepercentage van 2,3%. Huurders met een wat hoger inkomen in een sociale huurwoning krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit geldt als je per jaar meer verdient dan € 47.948 (als je alleen woont) of € 55.486 (als je met twee of meer personen woont). De huur van een sociale huurwoning mag nooit hoger worden dan de maximale huur volgens het puntensysteem voor sociale huurwoningen (het woningwaarderingsstelsel).

Je huurt een sociale huurwoning bij Provides: hoeveel huurverhoging krijg je?

Je woont alleenJe woont met 2 of meer personenHuurverhoging
Inkomen onder € 47.948Inkomen onder € 55.4862,3% (inflatie)
Inkomen tussen € 47.948 en € 56.527Inkomen tussen € 55.486 en € 75.369Huurprijs van €633,25 of lager: maximaal € 50  
Huurprijs hoger dan € 633,25: Maximaal 5%
Inkomen hoger dan € 56.527Inkomen hoger dan € 75.369Huurprijs van €633,25 of lager: maximaal € 100  
Huurprijs hoger dan € 633,25: Maximaal 7,5%

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Wij staan achter het principe van de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij het eerlijk vinden dat huurders van een sociale huurwoning met een hoog inkomen een huurprijs betalen die meer past bij hun inkomen. De huurverhoging gebruiken wij om te investeringen in onder andere nieuwbouw, duurzaamheid en de kwaliteit van onze woningen.

Vrije sector

Huur je een vrijesectorwoning, dan wordt je huur met 3,3% (inflatie + 1%) verhoogd.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid, Woonbond en de Huurcommissie lees je meer informatie over de huurverhoging.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Er ging iets mis, probeer het later nog eens.
Dank voor je feedback!

Veelgestelde vragen

Bezwaren tegen de normale huurverhoging:

 • Je hebt de huurverhoging te laat ontvangen (op of na 1 mei).
 • In de huurverhogingsbrief staan fouten. Bijvoorbeeld een te hoog percentage, een verkeerde ingangsdatum of een onjuiste kale huurprijs.
 • De huurprijs is hoger dan is toegestaan (volgens het woningwaarderingsstelsel).
 • De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan.
 • Dit is de derde huurverhoging binnen vierentwintig maanden.
 • Er loopt een procedure voor huurverlaging bij de Huurcommissie of de huurverlaging is toegekend door de Huurcommissie.

Bezwaren tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging:

 • Het inkomen op de inkomensverklaring klopt niet.
 • Het huishoudinkomen op de huishoudverklaring klopt niet, bijvoorbeeld omdat iemand uit jouw huishouden inmiddels is verhuisd. Provides vraagt dan opnieuw het inkomen op van de bewoners die nog wel op je adres wonen.
 • Je huishoudinkomen is in 2021 gedaald tot onder de € 56.527 (als je nu alleen woont) of tot onder de € 75.369 (bij meerdere bewoners), bijvoorbeeld omdat je minder hebt gewerkt in 2021. 
 • Jij of één van de andere bewoners is chronisch ziek of gehandicapt.

Je kan schriftelijk bezwaar maken bij Provides met dit formulier. Let er wel op dat je bezwaar vóór 1 juli bij ons binnen is. Je mag het formulier mailen naar info@provides.nl of per post opsturen naar Postbus 72, 3400 AB IJsselstein. Op de website van de Woonbond kan je een check doen of bezwaar maken zin heeft.  

Let op: stuur kopieën mee van de inkomensverklaringen (IBRI) 2021 van de Belastingdienst van alle bewoners en – bij gewijzigd aantal bewoners – een uittreksel Basisregistratie personen (BRP), waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. Maak je bezwaar vanwege een chronische ziekte of handicap? Stuur dan ook een kopie mee van je (zorg)indicatie, de WMO- of WVG- beschikking of een huisartsverklaring.

De Belastingdienst geeft een code door aan Provides. Dit kunnen de volgende codes zijn:

 • Code N: Inkomen is lager dan € 47.948 (eenpersoonshuishouden) OF lager dan € 55.486 (meerpersoonshuishouden).
 • Code M: Inkomen is tussen € 47.948 en € 56.527 (eenpersoonshuishouden) OF tussen € 55.486 en € 75.369 (meerpersoonshuishouden).
 • Code J: Inkomen is hoger dan € 56.527 (eenpersoonshuishouden) OF hoger dan € 75.369 (meerpersoonshuishouden)
 • Code O: Inkomen onbekend.

Als uw adres code M of code J heeft, dan mogen wij je huur inkomensafhankelijk verhogen. Je ontvangt bij je voorstel tot huurverhoging de verklaring die wij van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Voorheen waren huishoudens met vier personen uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De overheid heeft besloten dat deze uitzondering is komen te vervallen.

Voorheen waren huurders die de AOW-leeftijd hadden bereikt uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De overheid heeft besloten dat deze uitzondering is komen te vervallen.

Je hebt van ons een voorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. Wij staan achter het principe van de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij het eerlijk vinden dat huurders van een sociale huurwoning met een hoger inkomen een huurprijs betalen die meer past bij hun inkomen. Wij mogen dit jaar je kale huur inkomensafhankelijk verhogen met maximaal € 100 per maand. Omdat je huidige kale huur hoger is dan € 633,25 (1e aftoppingsgrens) hebben wij hier niet voor gekozen.

Je hebt van ons een voorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. Wij staan achter het principe van de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij het eerlijk vinden dat huurders van een sociale huurwoning met een hoger inkomen een huurprijs betalen die meer past bij hun inkomen. Wij mogen dit jaar je kale huur inkomensafhankelijk verhogen met maximaal € 100 per maand. Omdat je huidige kale huur hoger is dan € 633,25 (1e aftoppingsgrens) hebben wij hier niet voor gekozen.

Je hebt van ons een voorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. Wij staan achter het principe van de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij het eerlijk vinden dat huurders van een sociale huurwoning met een hoger inkomen een huurprijs betalen die meer past bij hun inkomen. Je huidige kale huur is lager dan €633,25 (de eerste aftoppingsgrens, tot dit bedrag mogen huurders met een laag inkomen een woning gaan huren) en om deze reden verhogen wij je kale huur met € 50 per maand.

Je hebt van ons een voorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. Wij staan achter het principe van de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij het eerlijk vinden dat huurders van een sociale huurwoning met een hoger inkomen een huurprijs betalen die meer past bij hun inkomen. Je huidige kale huur is lager dan € 633,25 (de eerste aftoppingsgrens, tot dit bedrag mogen huurders met een laag inkomen een woning gaan huren) en om deze reden verhogen wij je kale huur met € 100 per maand.

De inflatie stijgt in 2022 heel hard. De afgelopen jaren was de huurverhoging gekoppeld aan het inflatiecijfer. De regels voor de jaarlijkse huurverhoging worden bepaald door de overheid. Wij kunnen om die reden nu nog niet zeggen wat de huurverhoging voor volgend jaar wordt.