Contrast
Dyslexie
Home / Inkomensdaling na inkomensafhankelijke huurverhoging

Inkomensdaling na inkomensafhankelijke huurverhoging

Als je in 2019 en/of 2020 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gehad en je inkomen hierna is gedaald, dan kom je mogelijk in aanmerking voor huurverlaging.

Wanneer kom ik in aanmerking?
Als je na de inkomensafhankelijke huurverhogingen(en) van 2019 en 2020 door een inkomensdaling onder de inkomensgrens van € 44.655 (prijspeil 2021) bent gekomen, dan heb je recht op huurverlaging.

Door welke situaties kan mijn inkomen gedaald zijn?

  • Inkomensdaling door wijziging van het huishouden

Dit is het geval als een verdienend lid van het huishouden is vertrokken. Bijvoorbeeld als een inwonend kind met inkomen op zichzelf gaat wonen. In deze situatie lever je een BRP uittreksel in (verkrijgbaar bij gemeente) waaruit blijkt hoeveel personen op dit moment staan ingeschreven op jouw woonadres. Van alle ingeschreven personen voeg je een inkomensverklaring over 2020 toe (verkrijgbaar bij de Belastingdienst). 

  • Inkomensdaling door verlies inkomsten

Dit is van toepassing als het huishouden een inkomensdaling heeft doordat het inkomen van één of meer leden van het huishouden is gedaald. Ook in deze situatie lever je een BRP uittreksel in (verkrijgbaar bij gemeente) waaruit blijkt hoeveel personen op dit moment staan ingeschreven op jouw woonadres. Van alle ingeschreven personen voeg je een inkomensverklaring over 2020 toe (verkrijgbaar bij de Belastingdienst). 

Welke verlaging is van toepassing?
Je hebt recht op een verlaging tot het bedrag dat de huurprijs zou hebben bedragen als je een basishuurverhoging zou hebben gehad (i.p.v. inkomensafhankelijk). In 2019 was de maximale huurverhoging 4,1% voor huishoudinkomens niet hoger dan € 42.436 en in 2020 was de maximale huurverhoging 5,1% voor huishoudinkomens niet hoger dan € 43.574. Wij rekenen het precieze bedrag voor je uit.

Huur boven huurtoeslaggrens
Als jouw huurprijs door één of meer inkomensafhankelijke huurverhogingen tot boven de huurtoeslaghuurprijsgrens (2021: € 752,33) is gestegen en het huishoudinkomen daarna tot onder het norminkomen voor de huurtoeslag (= inkomensgrenzen voor passend toewijzen) is gezakt, dan heb je recht op een huurverlaging tot onder de huurtoeslaghuurprijsgrens, zodat je in aanmerking kan komen voor huurtoeslag. 

Ingangsdatum huurverlaging
De huurverlaging werkt niet terug, maar gaat gelden twee maanden nadat je een huurverlagingsvoorstel bij ons hebt ingediend. Je kunt via dit formulier een huurverlagingsvoorstel bij ons indienen.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Er ging iets mis, probeer het later nog eens.
Dank voor je feedback!