Vrije sector huurwoning

Vrije sector woningen zijn woningen met een huur boven de huurgrens € 710,68 (2018). Het voordeel van vrije sector huurwoningen is dat u niet ingeschreven hoeft te staan als woningzoekende en ook worden er geen eisen gesteld aan het aantal personen of binding aan de regio.

Dus zoekt u snel een huurwoning, dan kunt u er voor kiezen om te reageren op het woningaanbod in de vrije sector. 

Inkomenseis

Houdt u er rekening mee dat wij voor het huren van deze woningen een inkomenseis stellen: uw gezamenlijk bruto maandinkomen moet minimaal vier maal de bruto maandhuur zijn (inkomen partner telt voor maximaal 50% mee). Daarnaast vragen wij u om een bankgarantie of waarborgsom ter waarde van drie maanden huur.