Urgentieverklaring

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Daarmee heeft u voorrang bij woningtoewijzing. Deze verklaringen worden afgegeven door de gemeente IJsselstein. Kandidaten moeten aan strenge voorwaarden voldoen.

Er wordt onderscheid gemaakt in een urgentie op grond van een medische en een sociale indicatie. U vindt alle informatie op de website van de gemeente IJsselstein: www.ijsselstein.nl.

Veelgestelde vragen

Een urgentie kan worden aangevraagd op grond van een sociale of een medische indicatie.  Sociale indicatie Een urgentie op grond van een sociale indicatie kan worden aangevraagd indien er sprake is van:
  • Een relatieverbreking waar minderjarige kinderen bij zijn betrokken.
  • Het niet kunnen betalen van de woonlasten in verband met financiële problemen, naar aanleiding waarvan een woonkostentoeslag van de sociale dienst is toegekend met daaraan gekoppeld een verhuisplicht. De financiële problemen mogen niet direct het gevolg zijn van een relatie beëindiging.
  • Het buiten eigen schuld of toedoen moeten verlaten van een woonruimte als gevolg van een gerechtelijk (niet zijnde echtscheidings-)vonnis.
  • Een calamiteit zoals brand of overstroming.  
Medische indicatie Een urgentie op grond van een medische indicatie kan worden aangevraagd indien er fysieke en/of psychische problemen zijn gerelateerd aan de woonsituatie. Op grond van de Huisvestingsverordening vraagt de gemeente, bij een verzoek om op medische gronden met voorrang te verhuizen, een medische keuring aan. De kosten hiervan worden door de gemeente vooraf bij u in rekening gebracht.