Urgentieverklaring

Woningzoekenden in de gemeente IJsselstein kunnen bij Het Vierde Huis terecht voor kans-adviesgesprekken voor het aanvragen van een urgentieverklaring.

Voor wie is zo’n urgentieverklaring bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. U moet dan denken aan: relatiebeëindiging in combinatie met de dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een urgentieverklaring?
Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 18 jaar;
  • U bent minimaal 1 jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente IJsselstein;  
  • U beschikt over een zelfstandige woonruimte;
  • Een verhuizing binnen 6 maanden is noodzakelijk;
  • U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het  woningaanbod;
  • Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 48.655,-

Meer informatie vindt u hier. Het Klantcontactcentrum van WoningNet geeft algemene informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 – 260 00 60 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur.

 

Veelgestelde vragen

Een urgentie kan worden aangevraagd op grond van een sociale of een medische indicatie.  Sociale indicatie Een urgentie op grond van een sociale indicatie kan worden aangevraagd indien er sprake is van:
  • Een relatieverbreking waar minderjarige kinderen bij zijn betrokken.
  • Het niet kunnen betalen van de woonlasten in verband met financiële problemen, naar aanleiding waarvan een woonkostentoeslag van de sociale dienst is toegekend met daaraan gekoppeld een verhuisplicht. De financiële problemen mogen niet direct het gevolg zijn van een relatie beëindiging.
  • Het buiten eigen schuld of toedoen moeten verlaten van een woonruimte als gevolg van een gerechtelijk (niet zijnde echtscheidings-)vonnis.
  • Een calamiteit zoals brand of overstroming.  
Medische indicatie Een urgentie op grond van een medische indicatie kan worden aangevraagd indien er fysieke en/of psychische problemen zijn gerelateerd aan de woonsituatie. Op grond van de Huisvestingsverordening vraagt de gemeente, bij een verzoek om op medische gronden met voorrang te verhuizen, een medische keuring aan. De kosten hiervan worden door de gemeente vooraf bij u in rekening gebracht.