Toewijzing bij echtscheiding

Als u reageert op een huurwoning terwijl u nog bezig bent met echtscheiding kunnen wij u geen woning toewijzen. Omdat u dan officieel nog gehuwd bent is uw (ex)partner automatisch medehuurder van de nieuwe woning en kan dus aanspraak maken op de woning. In dit geval moeten wij volgens de huidige regelgeving het inkomen van uw (ex)partner meetellen in de toewijzing. Toewijzing van een huurwoning is dus pas mogelijk na het uitspreken van de echtscheiding.

Wij maken een uitzondering indien de echtscheiding al in zo’n vergevorderd stadium is dat de voorlopige voorzieningen al in uw bezit zijn en uw (ex)partner op papier (met kopie ID) afstand doet van zijn/haar huurrecht op de nieuwe woning.