Passend toewijzen

Sinds 1 januari 2016 is de wet veranderd voor woningzoekenden. Woningcorporaties moeten ‘passend toewijzen’. Dit houdt in dat een woningzoekende een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij het huishoudinkomen. Met deze maatregel wil de overheid voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen. Het is een wettelijke maatregel die onderdeel uitmaakt van de nieuwe woningwet. Corporaties zijn verplicht deze maatregel uit te voeren.

In deze infographic hebben wij de gevolgen van deze maatregelen uiteen gezet. Heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u vanaf 1 januari 2020 alleen in aanmerking voor woningen met een huur tot € 619,01 (als u met één of twee personen bent) of € 663,40 (als u met drie of meer personen bent). Dit betekent niet dat uw kans op een nieuwe woning afneemt, woningcorporaties bieden namelijk steeds meer huizen met een lage huur aan. Bovendien krijgen woningzoekenden met een inkomen onder de huurtoeslaggrens voorrang op de goedkopere huizen.

Huurtoeslaggrens

Of u een inkomen onder de huurtoeslaggrens heeft, hangt af van de hoogte van uw inkomen, uw gezinssituatie en uw leeftijd. Hieronder ziet u wat voor u de grens is (in 2020):

  • Eén persoon: € 23.225,-
  • Twee of meer personen: € 31.550,-
  • Eén persoon boven de 65 jaar: € 23.175
  • Twee of meer personen boven de 65 jaar: € 31.475,- 

Wat betekent dit voor u?

Het zoeken naar een huis verandert niet. Als u inlogt op de website van Woningnet, ziet u in uw woningaanbod de huizen die aan uw woonwensen voldoen en waarop u kunt reageren.

Voorkom teleurstelling, vul uw inkomen goed in!

Het is extra belangrijk dat uw inkomensgegevens kloppen. U voorkomt hiermee dat u op een woning reageert die u niet mag huren. Uw inkomen wordt gecontroleerd wanneer u een huis krijgt aangeboden. Klopt uw inkomen niet, dan kunt u het huis niet gaan huren. Voorkom dus teleurstelling en vul de juiste gegevens in!