Van Groot naar Beter

Van Groot naar Beter
Wordt uw woning te groot en wilt u kleiner gaan wonen? Dan krijgt u onder bepaalde voorwaarden voorrang. Deze regeling bestond al in een paar gemeenten (waaronder IJsselstein) voor zestig plussers, maar gaat nu voor de hele regio gelden. Ook worden de voorwaarden eenvoudiger. Huurt u nu een sociale huurwoning van een corporatie met minimaal vier kamers, dan krijgt u voorrang op woningen met maximaal drie kamers. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Zo woont u straks in een huis dat beter bij uw situatie past en komt er een grotere woning vrij voor een gezin.

Huurkorting
Krijgt u de woning toegewezen via de regeling “Groot naar Beter” en krijgt u huurkorting, houdt u er dan rekening mee dat u per 1 juli a.s. mogelijk een hogere huurverhoging krijgt dan de standaard huurverhoging.

Zelf reageren
Om met voorrang op een kleinere woning te kunnen reageren, moet u ingeschreven staan bij WoningNet. Zorgt u er wel voor dat u in WoningNet uw huidige woonsituatie goed hebt ingevuld, zodat de voorrangsregeling van toepassing is. U reageert vervolgens zelf op een woning indien u een woning ziet waarvoor u in aanmerking wilt komen. Indien er meerdere doorstromers reageren, dan wordt er geselecteerd op inschrijftijd.