Doorstroomproject: van groot naar beter

Van Groot naar Beter
Wordt uw woning te groot en wilt u kleiner gaan wonen? Dan krijgt u onder bepaalde voorwaarden voorrang. Deze regeling bestond al in een paar gemeenten (waaronder IJsselstein) voor zestig plussers, maar gaat nu voor de hele regio gelden. Ook worden de voorwaarden eenvoudiger. Huurt u nu een sociale huurwoning van een corporatie met minimaal vier kamers, dan krijgt u voorrang op woningen met maximaal drie kamers. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Zo woont u straks in een huis dat beter bij uw situatie past en komt er een grotere woning vrij voor een gezin.

Huurkorting
Indien u via de regeling van Groot naar Beter in aanmerking bent gekomen voor een kleinere woning van Provides en de kale huur is hoger dan uw huidige huur, dan komt u in aanmerking voor huurkorting. U gaat voor de nieuwe woning maximaal € 50,- meer betalen aan kale huur.

Zelf reageren
Om met voorrang op een kleinere woning te kunnen reageren, moet u ingeschreven staan bij Woningnet. Zorgt u er wel voor dat u in Woningnet uw huidige woonsituatie goed hebt ingevuld, zodat de voorrangsregeling van toepassing is. U reageert vervolgens zelf op een woning indien u een woning ziet waarvoor u in aanmerking wilt komen. Indien er meerdere doorstromers reageren, dan wordt er geselecteerd op inschrijftijd.

Veelgestelde vragen

U komt in aanmerking voor het Doorstroomproject als:
  • u of uw partner (bijna) 60 jaar of ouder is;
  • u een eengezinswoning met minimaal drie slaapkamers heeft, of een bovenwoning/flatwoning met vier of meer slaapkamers huurt;
  • u een woning huurt met meer dan 150 woningwaarderingspunten (deze punten staan vermeld in de brief over de huurverhoging per 1 juli). U kunt de punten ook bij ons opvragen.
  • u wilt verhuizen naar een kleinere (senioren)woning met maximaal twee slaapkamers;
  • u zich inschrijft als woningzoekende bij Woningnet of reeds staat ingeschreven;
  • u altijd een goede huurder bent geweest van Provides.
Nee, dan komt u helaas niet in aanmerking. Het doel van het Doorstroomproject is om de doorstroming op de IJsselsteinse huurwoningenmarkt een positieve impuls te geven. Als u gaat verhuizen, wordt uw woning te koop aangeboden. Hiermee wordt geen of slechts een beperkte bijdrage geleverd aan de doorstroming op de huurwoningenmarkt.
Provides geeft een huurkorting op de kale huur van maximaal € 100,- per maand. Als uw verzamelinkomen hoger is dan € 36.165 per jaar (prijspeil 2017) heeft u geen recht op een huurkorting.
De huurkorting wordt bepaald door het verschil tussen de kale huur van uw toekomstige woning en de kale huur van uw huidige woning. Als het verschil meer is dan € 100,- dan ontvangt u de maximale korting van € 100,-. U gaat nooit minder huur betalen. Als u naar een appartement gaat verhuizen, moet u rekening houden met de servicekosten. Dit is een bedrag van ca. € 30,- dat bij uw kale huur wordt opgeteld.
Deze korting loopt gedurende uw gehele huurperiode. Het is dus een blijvende korting.
U ontvangt de huurkorting als Provides u een woning aanbiedt, maar ook als u zelf op een geschikte 3-kamerwoning reageert via Woningnet. Een voorwaarde is wel dat u staat geregistreerd als kandidaat voor het Doorstroomproject.
Provides kan u geen garantie geven. Afhankelijk van uw wensen en het woningaanbod komt u in aanmerking. Als besloten wordt om het Doorstroomproject niet voort te zetten wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Provides selecteert de woningen die aangeboden worden aan de kandidaten van het Doorstroomproject. Vervolgens kunt u uw voorkeur aangeven. Op basis van de inschrijftijd bij Woningnet worden de woningen toegewezen.