Koopgarant

Koopgarant: daarom!

Een gedeelte van onze woningen die wij verkopen bieden wij aan met Koopgarant: dat betekent voor u een aantrekkelijk start met uw eigen koopwoning. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Doorstroming

Wij zetten Koopgarant in om de kans op een koopwoning voor grotere groepen mensen binnen bereik te brengen. Bovendien bevorderen we ook de doorstroming van sociale huurwoningen. De opbrengsten van die verkopen benutten wij om bestaande sociale huurwoningen te verbeteren of om nieuwe te bouwen. 
Vervolgens verkopen wij die weer aan nieuwe koopstarters.

Zekerheid

Naast uw voordeel, waardoor een passende hypotheek sneller binnen bereik is, heeft u de zekerheid dat wij uw woning terugkopen. Dat is een hele zorg minder. Om al die voordelen mogelijk te maken delen wij bij verkoop mee in de winst of het verlies.