Sociaal Team

Het  Sociaal Team helpt inwoners die problemen hebben en er zelf, tijdelijk, niet uitkomen. Denkt u hierbij aan vragen op het gebied van het huishouden, relaties, financiën, mobiliteit en hulpmiddelen. Ook als u betalingsproblemen heeft, kijken zij of ze hulp kunnen bieden. Bij het Sociaal Team heeft u één hulpverlener als vast aanspreekpunt die samen met u een plan maakt waarin alle hulpvragen aan de orde komen. In het Sociaal Team zitten hulpverleners met verschillende achtergronden. Zij adviseren elkaar over hulpvragen en zorgen ervoor dat de hulp op elkaar wordt afgestemd. Op deze wijze wordt u snel en efficiënt geholpen.

Meer informatie kunt u vinden op de website: sociaalteam.nu.

Poortdijk 34F
3402 BS  IJsselstein
Spreekuur op dinsdag en donderdag van 9.00-10.00 uur
T: 030 – 765 00 26
E: info @sociaalteam .nu