Onderhuur

Als huurder heeft u de verplichting om uw woning als hoofdverblijf te hebben. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming uw woning onder te verhuren. Mocht zich een situatie voordoen waarbij u de woning tijdelijk wilt verlaten en deze door iemand anders wilt laten gebruiken, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de regelingen omtrent huisbewaarderschap.