Medehuurderschap

Medehuurderschap, samenwonen

In het huurcontract staat met wie wij een huurovereenkomst hebben. Staat u alleen vermeld en bent u in de loop van de tijd getrouwd, dan wordt uw partner van rechtswege medehuurder. Hiervoor hoeft u geen medehuurderschap aan te vragen.

Woont u samen dan kunt u na twee jaar medehuurderschap aanvragen. Dit geldt ook als er sprake is van een samenlevingscontract dat ondertekend is bij de notaris. In deze gevallen heeft de huurder evenveel rechten en plichten als de medehuurder.

Wat betekent medehuurderschap?

Medehuurderschap houdt in dat wij huurrechten verlenen aan de partner waarmee onze huurder samenwoont. De partner heeft evenveel rechten en plichten tegenover de verhuurder als de huurder. Huurder en de partner dienen hiervoor samen een verzoek in te dienen.

Aanvragen medehuurderschap

De huurder en medehuurder kunnen het medehuurderschap aanvragen door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en u berichten van de stappen die u verder moet ondernemen.

Inwonende kinderen

Inwonende kinderen komen in principe niet in aanmerking voor het medehuurderschap. Het samenwonen van ouder en kind wordt niet als duurzaam aangemerkt; het kind zal op een bepaald moment het ouderlijk huis verlaten.

Veelgestelde vragen

Een inwoner is iemand die bij u in de woning woont en verder geen rechten of verplichtingen heeft ten opzichte van Provides. Provides heeft hier geen juridische band mee. Wij hebben dat wel met de huurder en met de medehuurder (via de huurder). De medehuurder is bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor betaling van de huur. De inwoner niet. De inwoner kan ook geen aanspraak maken op de woning als de huurder de woning verlaat.
Bij medehuurderschap hebben beide huurders evenveel rechten en plichten. U bent beiden verantwoordelijk voor betaling van de huur. Bent u medehuurder en wilt u de woning verlaten? Dan moet u afstand doen van uw huurrechten.