Huuropzegging

Als u de huur heeft opgezegd omdat u gaat verhuizen of om een andere reden dan moet uw woning weer aan Provides worden opgeleverd. Graag informeren wij u over wat daarbij komt kijken. Dat maakt uw vertrek overzichtelijk en voorkomt dat u voor verrassingen komt te staan.

Huuropzegging

U zegt de huur altijd schriftelijk op. De opzegtermijn is minimaal één maand. Opzeggen kan op iedere werkdag van de maand (uitgezonderd weekenden). U kunt ook opzeggen via “Mijn Provides“. Wij maken vervolgens afspraken met u over de voor- en nacontrole van uw woning die wij schriftelijk bevestigen.

Wat verwachten wij van u bij het verlaten van de woning?

Net zoals u, wil ook de nieuwe bewoner van uw woning graag een frisse start maken. Wij verwachten daarom van u dat u de woning schoon, leeg en onbeschadigd aan ons oplevert.

Overname(s) door de nieuwe huurder

Als Provides hiermee instemt, mag u bepaalde roerende zaken, zoals gordijnrails, horren e.d. in de woning overdragen aan een nieuwe huurder. Bij de voorcontrole maakt u dan afspraken met de Verhuurmakelaar over de goederen die worden overdragen. Deze overnames dient u op het overnameformulier samen met de nieuwe huurder te vermelden. Let op: wij gaan alleen akkoord met overnames als het overnameformulier compleet is ingevuld en door beide partijen ondertekend is.

Is de nieuwe huurder bij het verlaten van de woning nog niet bekend en wilt u wel goederen overdragen? Maak daarover afspraken met onze medewerker tijdens de nacontrole. Wij benadrukken dat een nieuwe huurder nooit tot enige overname is verplicht en dat gebreken aan de woning nooit ter overname kunnen worden aangeboden.

Veelgestelde vragen

Grofvuil kunt u aanbieden bij het Afvalbrengstation van IJsselstein geopend van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot en met 16.30 uur. Op zaterdag van 09.30 tot en met 16.00 uur.

Het Afvalbrengstation is gevestigd op:

Industrieterrein Over Oudland Archimedesstraat 3 3401 JB IJsselstein

Voor het ophalen van grof vuil kunt u ook contact opnemen met de RMN, telefoonnummer: 0900-6039222.

Wilt u bij uw verhuizing uw huisraad niet meer meenemen, dan is het in sommige gevallen mogelijkheid deze aan te bieden aan de stichting Boka of de Kringloopwinkel.

Telefoon Stichting BOKA: 030 - 687 20 00

Telefoon Kringloopwinkel: 030 - 606 52 00

Als laatste maken wij de afwikkelnota op. Hierbij worden alle wederzijdse betalingsverplichtingen betrokken, zoals mutatiekosten. Als u moet bijbetalen krijgt u hiervan een rekening toegestuurd. Als u geld terugkrijgt, maken wij dat op uw bankrekening over. De eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na het inleveren van de sleutels.

De definitieve afrekening van stookkosten bij blokverwarming vindt plaats na het stookseizoen, dat altijd eindigt op 31 december.

De afrekening krijgt u over het algemeen in de maand april daarna.

Het kan dat u een verandering in de woning heeft aangebracht. Voor elke verandering die niet gemakkelijk ongedaan gemaakt kan worden, moet u toestemming hebben gekregen. Heeft u geen toestemming, dan u kunt die alsnog aanvragen. Aangebrachte veranderingen waarvoor geen toestemming is of wordt gegeven, moeten verwijderd worden. In sommige gevallen kan een verandering wel gehandhaafd blijven als een nieuwe huurder deze van u overneemt en onze voorwaarden accepteert. Mocht u in de woning een verandering hebben aangebracht en wij hebben u hiervoor toestemming gegeven, dan gelden hiervoor natuurlijk de met u gemaakte afspraken.
Denk eraan dat u uw verhuizing bij de nutsbedrijven zelf moet doorgeven. Als u een geiser of boiler huurt van Eneco Installatiebedrijven zegt u zelf de huur hiervan op. De telefoonnummers van de meest voorkomende nutsbedrijven zijn:
  • Eneco     0900-0201
  • Vitens     0900-0650
  • Caiway   088-2249111 (IJsselstein)
  • Ziggo      0900-1884 (Utrecht)

Als uw woning is uitgerust met een blokverwarming en radiatoren met warmtekostenverdeelmeters, zal onze Verhuurmakelaar bij de nacontrole de standen van deze meters op het ISTA mutatieformulier noteren.