Huurcontract- en reglement

Provides gebruikt voor al haar huurders hetzelfde huurcontract en huurreglement. Daarin zijn de belangrijkste afspraken tussen huurder en verhuurder goed vastgelegd en wordt verwezen naar het huurreglement dat wij hanteren.

In het huurreglement zijn alle afspraken tussen u en Provides vastgelegd.
Op 1 februari 2016 zijn deze voorwaarden vernieuwd.

Voor huurders die na die datum een huurcontract met Provides sloten geldt de versie ‘vanaf 1 februari 2016’.

Voor huurders die na 1 augustus 2005 en voor 1 februari 2016 een huurcontract met Provides sloten geldt de versie tussen 30 augustus 2005 en 1 februari 2016. 

Voor de andere huurders de versie ‘voor 30 augustus 2005’.