Huur betalen

Als huurder van Provides betaalt u elke maand uw huur vooruit. U kunt de huur op verschillende manieren betalen. De gemakkelijkste manier is via automatische incasso of via iDeal.

Automatische incasso
U kunt ons toestemming geven de maandelijkse huur van uw bankrekening af te schrijven. Provides incasseert de huur de eerste werkdag van de maand. Wanneer de huur wijzigt passen wij de hoogte van het bedrag aan. U heeft dan dus geen omkijken meer naar uw huurbetaling: u betaalt op tijd en het juiste bedrag. Het machtigingsformulier voor automatische incasso dient u volledig ingevuld en ondertekend te sturen naar Provides, Antwoordnummer 1562, 3400 VB IJsselstein. Een postzegel is niet nodig. U kunt het machtigingsformulier ook opvragen per e-mail info@provides.nl of telefonisch 030-6860500.

iDeal betaling
Wanneer u via iDeal betaalt ontvangt u maandelijks een digitale factuur op uw
e-mailadres. Met de “Nu betalen” knop in de e-mail betaalt u uw factuur. Via huurincasso@provides.nl kunt u controleren of wij een correct e-mailadres van u hebben. Via “Mijn Provides” kunt u middels uw inlogcode ook de huur via iDeal betalen.

Zelf de huur overmaken
U kunt zelf de maandelijkse huur overmaken op NL56 RABO 0159 2050 50. Vermeld bij uw betaling altijd uw klantnummer (bijvoorbeeld klant12345). Als u dat klantnummer niet meer heeft dan kunt u dat opvragen per e-mail info@provides.nl. Het is ook mogelijk om uw bank opdracht te geven tot een maandelijkse betaalopdracht. Neem hiervoor contact op met uw bank. Wanneer de huur wijzigt moet u zelf op tijd het bedrag van de periodieke overboeking aanpassen.

Veelgestelde vragen

Als u uw huur niet meer automatisch wilt betalen kunt u met dit intrekkingsformulier uw machtiging intrekken.
Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u van ons een aanmaningsbrief. Daarin geven wij duidelijk aan wat de (hoge) incassokosten zijn als de betaling niet binnen de wettelijke termijn, vermeld in de aanmaning (vijftien dagen) is voldaan. Na vijftien dagen wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Dat betekent dat u ook opdraait voor de incassokosten en die zijn aanzienlijk. Dat vinden wij geen leuke boodschap, maar u heeft er recht op precies te weten wat de gevolgen zijn van te late betaling.
Ja dit kan. Betaling via automatische incasso is de gemakkelijkste betaalwijze. Dan weet u zeker dat het juiste huurbedrag op tijd wordt afgeschreven. Als u uw huur automatisch wilt betalen kunt u met dit machtigingsformulier uw machtiging aan ons afgeven.
Provides beschikt over uw persoonlijke gegevens. Wij waarborgen de bescherming van uw persoonsgegevens en verstrekken geen informatie over u aan derden. Behalve indien dit (wettelijk) noodzakelijk is en wij gegevens moeten verstrekken aan een incassobureau (deurwaarder), curator of rechtbank.
De huurprijs wordt elk jaar aangepast. De jaarlijkse huuraanpassing vindt plaats op 1 juli en wordt berekend over de huurprijs (huurprijs = kale huur). De Tweede Kamer bepaalt met welk percentage de huurprijs maximaal aangepast mag worden. U krijgt hierover voor 1 mei schriftelijk bericht. Daarbij geven wij ook aan op welke – wettelijke – gronden u eventueel bezwaar kunt maken. Wij overleggen met de Huurdersvereniging IJsselstein over het huurbeleid dat wij hanteren.