Huur betalen

Voor het gebruik van uw woning betaalt u elke maand huur. De huur bestaat uit de huurprijs en servicekosten. Huurprijs wordt ook wel de netto of kale huur genoemd. De hoogte van de huurprijs is afhankelijk van onder andere de grootte van de woning en de ligging.

De huur moet vooraf betaald worden. Dat is zo vastgelegd in het huurcontract. Daarom moet voor de eerste van de maand het bedrag op onze rekening NL56 RABO 0159 2050 50  staan, dit kan via:

 1. Automatische betalingMet een automatische betaling machtigt u ons om de huur maandelijks van uw bankrekening af te schrijven. Hiervoor hebben wij eenmalig uw handtekening nodig onder een machtigingsformulier dat u makkelijk download door op deze regel te klikken. Vanzelfsprekend moet er voor een automatische betaling wel genoeg saldo op uw bankrekening staan. De automatische incasso wordt altijd de eerste werkdag van de maand uitgevoerd.
 2. Periodieke machtiging via bank
  U kunt uw bank toestemming geven om voor de eerste dag van de maand uw maandelijkse huur aan ons over te maken.
 3. Zelf de huur overmaken/internetbankieren
  Met internetbankieren kunt u zelf uw maandelijkse huur aan ons overmaken. Om te voorkomen dat er betalingsherinneringen en aanmaningen naar u wordt verstuurd, moet u de huur vooruit betalen (voor de eerste dag van de maand waarop de  huur betrekking heeft).
 4. iDeal betaling via “Mijn Provides”
  U kunt ervoor kiezen om de maandelijkse huur te betalen via “Mijn Provides”. Inmiddels heeft u de inlogcode voor het klantportaal ontvangen. 
  Let op: vermeld bij uw betaling altijd uw klantnummer (bijvoorbeeld klant12345)

Veelgestelde vragen

Als u uw huur niet meer automatisch wilt betalen kunt u met dit intrekkingsformulier uw machtiging intrekken.
Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u van ons een aanmaningsbrief. Daarin geven wij duidelijk aan wat de (hoge) incassokosten zijn als de betaling niet binnen de wettelijke termijn, vermeld in de aanmaning (vijftien dagen) is voldaan. Na vijftien dagen wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Dat betekent dat u ook opdraait voor de incassokosten en die zijn aanzienlijk. Dat vinden wij geen leuke boodschap, maar u heeft er recht op precies te weten wat de gevolgen zijn van te late betaling.
Ja dit kan. Betaling via automatische incasso is de gemakkelijkste betaalwijze. Dan weet u zeker dat het juiste huurbedrag op tijd wordt afgeschreven. Als u uw huur automatisch wilt betalen kunt u met dit machtigingsformulier uw machtiging aan ons afgeven.
Provides beschikt over uw persoonlijke gegevens. Wij waarborgen de bescherming van uw persoonsgegevens en verstrekken geen informatie over u aan derden. Behalve indien dit (wettelijk) noodzakelijk is en wij gegevens moeten verstrekken aan een incassobureau (deurwaarder), curator of rechtbank.
De huurprijs wordt elk jaar aangepast. De jaarlijkse huuraanpassing vindt plaats op 1 juli en wordt berekend over de huurprijs (huurprijs = kale huur). De Tweede Kamer bepaalt met welk percentage de huurprijs maximaal aangepast mag worden. U krijgt hierover voor 1 mei schriftelijk bericht. Daarbij geven wij ook aan op welke – wettelijke – gronden u eventueel bezwaar kunt maken. Wij overleggen met de Huurdersvereniging IJsselstein over het huurbeleid dat wij hanteren.