Veelgestelde vragen

Als u uw huur niet meer automatisch wilt betalen kunt u met dit intrekkingsformulier uw machtiging intrekken.
Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u van ons een aanmaningsbrief. Daarin geven wij duidelijk aan wat de (hoge) incassokosten zijn als de betaling niet binnen de wettelijke termijn, vermeld in de aanmaning (vijftien dagen) is voldaan. Na vijftien dagen wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Dat betekent dat u ook opdraait voor de incassokosten en die zijn aanzienlijk. Dat vinden wij geen leuke boodschap, maar u heeft er recht op precies te weten wat de gevolgen zijn van te late betaling.
Ja dit kan. Betaling via automatische incasso is de gemakkelijkste betaalwijze. Dan weet u zeker dat het juiste huurbedrag op tijd wordt afgeschreven. Als u uw huur automatisch wilt betalen kunt u met dit machtigingsformulier uw machtiging aan ons afgeven.
Provides beschikt over uw persoonlijke gegevens. Wij waarborgen de bescherming van uw persoonsgegevens en verstrekken geen informatie over u aan derden. Behalve indien dit (wettelijk) noodzakelijk is en wij gegevens moeten verstrekken aan een incassobureau (deurwaarder), curator of rechtbank.
De huurprijs wordt elk jaar aangepast. De jaarlijkse huuraanpassing vindt plaats op 1 juli en wordt berekend over de huurprijs (huurprijs = kale huur). De Tweede Kamer bepaalt met welk percentage de huurprijs maximaal aangepast mag worden. U krijgt hierover voor 1 mei schriftelijk bericht. Daarbij geven wij ook aan op welke – wettelijke – gronden u eventueel bezwaar kunt maken. Wij overleggen met de Huurdersvereniging IJsselstein over het huurbeleid dat wij hanteren.