Afrekening stook- en servicekosten

Stook- en servicekosten

Servicekosten betaalt u voor diensten die wij leveren en niet in de kale huurprijs van de woning zijn opgenomen. Bijvoorbeeld de schoonmaakkosten en elektriciteitskosten voor de algemene ruimten. Vooral in flatgebouwen komen deze kosten voor. In flatgebouwen is ook vaak sprake van een collectieve verwarming, dit betekent dat u geen eigen CV heeft. U betaalt hiervoor dan maandelijks stookkosten. Eens per jaar ontvangt u van ons een afrekening waarbij de betaalde voorschotbedragen zijn verrekend met de werkelijk gemaakte kosten.

Veelgestelde vragen

Dit kan diverse oorzaken hebben. Wellicht is uw woonsituatie gewijzigd, heeft u bijvoorbeeld gezinsuitbreiding gekregen of bent u vaker thuis? Het kan ook te maken hebben met een andere manier van afrekenen. Provides rekent sinds dit jaar af op basis van het Besluit servicekosten en niet meer volgens de Warmtewet. De overheid heeft bepaald dat woningcorporaties vanaf 2019 niet meer onder de Warmtewet vallen. Het uitgangspunt is nog steeds om kostenneutraal af te rekenen. Dit betekent dat de werkelijke kosten worden verdeeld over alle huurders. De manier waarop die verdeling plaatsvindt is nu gewijzigd. Dit pakt voor sommige huurders gunstiger uit en voor sommige huurders niet, waardoor zij moeten bijbetalen. Wij zijn ons ervan bewust dat we hierover niet duidelijk hebben gecommuniceerd en vinden dit erg vervelend. Op dit moment werken we aan een goede toelichting. Wij zullen deze toelichting uiterlijk 1 mei met u te delen.

Zoals ook in de brief staat, kan het juiste rekeningnummer worden gemaild naar huurincasso@provides.nl. U kunt de wijziging ook op een andere schriftelijke wijze aan ons doorgeven (brievenbus/post). In dit bericht moet staan: naam, adres, juiste rekeningnummer en de tenaamstelling van het rekeningnummer.

Het bedrag wordt omstreeks 5 april door ons overgemaakt op het rekeningnummer dat in de brief staat vermeld. Als u moet bijbetalen verwachten we dit voor 9 april bij ons binnen. Indien u een automatische incasso heeft dan zullen wij dit bedrag op 7 april incasseren.

Nee, u betaalt alleen voor de periode dat u een huurcontract had voor de woning. Dit staat ook op de bijlage van Ista en die van ons. Wij kunnen nog niet tussentijds afrekenen waardoor het kan voorkomen, dat u (zelfs als u in februari of maart bent vertrokken) het jaar erop in april de afrekening krijgt. De eindnota die u bij vertrek heeft gehad betrof alleen de afrekening van de huur en eventuele herstelkosten van de woning.
Het afrekenjaar loopt van 1 januari tot 31 december, terwijl het voorschot halverwege het jaar (1 juli) wijzigt. U hebt daardoor mogelijk in het eerste halfjaar een ander bedrag betaald dan het tweede halfjaar. Het gemiddelde van uw voorschot is dus niet gelijk aan het laatst betaalde voorschot. Daarnaast houden wij rekening met een prijsinflatie en hanteren wij een minimaal voorschotbedrag van € 25,00.
Voor het bespreken van de mogelijkheden voor een betalingsregeling kunt u een afspraak maken via: huurincasso@provides.nl of bellen tussen 8.30 en 12.15 uur naar telefoonnummer 030-6860500. Onze Financieel Consulente zal dan  samen met u de mogelijkheden bespreken.
Er zijn altijd vaste kosten die bij iedere huurder in rekening worden gebracht. Deze zijn dus niet te beïnvloeden. Daarnaast kan het zijn dat er in een voorgaand jaar geschat is en de correctie nu is doorgevoerd. Is de schatting toen te laag geweest dan is het verbruik nog niet in rekening gebracht en dat moet nu betaald worden.
U kunt ons mailen via: huurincasso@provides.nl of bellen tussen 8.30 en 12.15 uur via 030-6860500. Wij nodigen u dan eventueel uit voor een afspraak. Indien u defecten heeft aan uw meter, dan dient u dit door te geven aan de afdeling Reparatieverzoeken. Dit is een verantwoordelijkheid van de huurder.
U heeft een Doprimo I meter waarbij de stand niet per 1 januari op nul springt. De standen worden per 31 december opgenomen en vanaf 1 januari zal de meter gewoon doortellen. Uw eindstand van 31 december is gelijk aan de beginstand per 1 januari.
Dan heeft u een Doprimo III meter. De meter (voor stookkosten) start automatisch per 1 januari op nul. Komt men na 1 januari in de woning dan heeft men wel een beginstand op de afrekening staan, anders is de beginstand ieder jaar nul.
Nee, de afrekening over 2019 kan niet meer gewijzigd worden. De correctie op de geschatte standen kan volgend jaar pas weer doorgevoerd worden.
Of de meters zijn op afstand uitgelezen, of de meterstanden zijn geschat (dan staat er een * achter). Dit gebeurt als u niet thuis was en niet hebt gereageerd op de brief om een afspraak te maken.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. Is de uitbetalingsdatum van de brief al voorbij? Daarnaast kan het zijn dat uw rekeningnummer niet bij ons bekend is of deze foutief is. Dit staat in de brief. Geeft u in dat geval uw juiste rekeningnummer door.
Dat klopt. Conform beleid verrekenen we een voorstand vanuit de afrekening met de achterstand die u bij ons heeft.