Schade

Schade aan uw woning en aan uw spullen (inboedel) is vervelend. het is belangrijk dat de schade snel wordt hersteld.

De belangrijkste informatie en tips hebben wij bij elkaar gezet in het informatiedocument ‘Wie is aansprakelijk bij schade’, dat kunt u hiernaast downloaden.