Geschillenadviescommissie

Heeft u een klacht die naar uw mening niet goed is afgehandeld, dan kunt u uw beklag doen bij de onafhankelijke geschillenadviescommissie. 
Met welk soort zaken u bij deze commissie terecht kunt leest u in de brochure van de geschillenadviescommissie. 

Een klacht voor de geschillenadviescommissie kunt u uitsluitend schriftelijk indienen, ter attentie van de Geschillenadviescommissie. Wij sturen deze stukken door naar de leden van deze commissie. De commissie houdt rekening met zowel de belangen van de huurder als van de verhuurder. In uw brief kunt u ook vragen om een mondelinge toelichting. In alle gevallen wordt uw klacht op een onafhankelijke wijze beoordeeld en vindt dit plaats achter gesloten deuren.

Het besluit van de geschillenadviescommissie wordt in de vorm van een (zwaarwegend) advies voorgelegd aan de directeur-bestuurder. Vervolgens zal hij u informeren hoe met het advies van de commissie wordt omgegaan. Voor meer informatie over bijvoorbeeld de indientermijn van een klacht of het afhandelen ervan, kunt u het reglement van de geschillenadviescommissie raadplegen.