Contrast
Dyslexie
Home / Huur & Betalen / Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

Op 1 juli passen wij de huur aan binnen de regels van de overheid. Wij vinden betaalbaar wonen belangrijk, daarom houden wij rekening met het inkomen en de kwaliteit van de woning. Huurders met een hoger inkomen krijgen een extra huurverhoging. We voeren een huurverhoging door zodat we onderhoud kunnen uitvoeren, woningen kunnen verduurzamen en nieuwe woningen kunnen bouwen.

Eind april laten wij weten of en met hoeveel procent wij de huur per 1 juli verhogen. Voor de lage inkomens bepalen we dit percentage door te kijken naar de huurprijs in verhouding tot de gewenste huur (beleidshuur) van de woning. De gewenste huur is de huurprijs die wij hebben vastgesteld voor de woning op basis van een aantal punten (ook wel WWS-punten genoemd). Dit is ook de huur die we vragen als de woning vrij komt. Deze beleidshuur kan hoger zijn dan de netto huurprijs die je betaalt, maar ook hetzelfde of lager. In alle gevallen is de gewenste huur lager dan de maximaal toegestane huurprijs.

In het schema hieronder vind je kort en krachtig terug wat de huurverhoging voor jou betekent:

Ben je het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Maak dan vóór 1 juli bezwaar bij ons. Lees hier eerst of je reden van bezwaar erkend wordt door de Rijksoverheid.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Er ging iets mis, probeer het later nog eens.
Dank voor je feedback!

Veelgestelde vragen

Ja, dat mag. Wanneer het gezamenlijke huishoudinkomen in 2018 boven de inkomensgrens van € 43.574 lag mogen wij in 2020 wettelijk maximaal 6,6% huurverhoging toepassen. Wij hebben dit beperkt tot 5,6%. Woningcorporaties hoeven geen rekening te houden met de huurtoeslaggrens van € 737,14 (prijspeil 2020). Je ontvangt met dit inkomen ook geen huurtoeslag. De woning verandert door de hogere huurprijs niet in een vrijesectorwoning. De huurprijs bij ingang van je huurovereenkomst is leidend.

Dit doen wij om een gepast huurverhogingspercentage toe te passen. Naast het inkomen kijken we naar de afstand tussen de gewenste huur en de huur die je nu betaalt. In dit schema leggen we uit hoe de huurverhoging wordt bereken

De overheid bepaalt elk jaar de maximale huurverhogingspercentages. Wij geven hier met ons huurbeleid verder invulling aan, maar blijven altijd onder deze maximale percentages. In 2020 zijn de maximaal wettelijke huurverhogingspercentages als volgt:

 • Huishoudinkomen tot € 43.574: 5,1 %. Wij hebben voor de lage inkomensgroep een maximale huurverhoging van 4,6% toegepast. De meeste huurders hebben een huurverhoging van 2,6% gehad. Dit is gelijk aan de inflatie over dit jaar.
 • Huishoudinkomen boven de € 43.574: 6,6% Wij hebben voor deze inkomensgroep een maximale huurverhoging van 5,6% toegepast.

Wij ontvangen informatie over je inkomen van de Belastingdienst. Voor de huurverhoging per 1 juli 2020 wordt gekeken naar het inkomen over 2018 van alle personen die in 2020 op je adres ingeschreven staan.

Net als andere corporaties in de regio Utrecht hebben wij ervoor gekozen de huurverhoging, ondanks de coronacrisis, door te voeren. Wij hebben deze inkomsten nodig om nieuwe woningen te bouwen (voor woningzoekenden) en de bestaande woningen te onderhouden en verduurzamen.

De meeste huurders hebben een inflatievolgende huurverhoging van 2,6% gekregen, als correctie voor de gestegen prijzen. Voor een deel van de huurders wordt de huur bevroren (niet verhoogd). Sommige huurders krijgen een huurverhoging boven inflatie. Voor mensen met een inkomen boven de € 43.574 passen wij, net als afgelopen jaren, een inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Heb je door de coronacrisis moeite om de huur te betalen? Neem dan contact met ons op via huurincasso@provides.nl of via 030 – 686 0500. Wij denken graag mee over een oplossing, bijvoorbeeld het uitstellen van de huurbetaling of het treffen van een regeling.

Heb je een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad, maar is het afgelopen jaar je huishoudinkomen gedaald? Dan kun je huurverlaging aanvragen. Je huishoudinkomen kan bijvoorbeeld dalen doordat je werkloos bent geworden, bent gescheiden of als er iemand in je huishouden is verhuisd of overleden. Een daling van het huishoudinkomen in het huidige jaar is geen reden voor huurverlaging.

Je kan het hele jaar door een huurverlaging aanvragen. Gebruik hiervoor de modelbrief van de huurcommissie. Wij vragen bij de aanvraag om een definitief vastgesteld jaarinkomen. Je kan dan niet in alle gevallen direct een aanvraag doen. Als wij de huurverlaging toekennen gaat die maximaal twee maanden nadat je de aanvraag hebt ingediend in.

Wil je bezwaar maken, dan gebruik je hiervoor het Bezwaarschrift huurverhoging van de Huurcommissie. Het formulier moet schriftelijk vóór 1 juli 2020 bij ons binnen zijn. Onder schriftelijk verstaan wij brieven en e-mails. Eventuele aanvullende documenten mag je tot uiterlijk 31 december inleveren.

Zodra alle gegevens compleet zijn beoordelen wij of het bezwaar terecht is. Als het bezwaar terecht is passen wij de huurverhoging met terugwerkende kracht per 1 juli 2020 aan. Vinden wij je bezwaar niet terecht, dan leggen we uit waarom. Vaak is dit omdat de reden van het bezwaar niet geldig is. Als je het niet eens bent met onze conclusie, dan leggen we het voor aan de Huurcommissie voor een onafhankelijk oordeel.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan op basis van de volgende redenen:

 • De nieuwe huurprijs komt boven de maximale huurprijs te liggen die volgens de puntentelling bij de woning hoort.
 • De verhuurder verhoogt de huur binnen twaalf maanden opnieuw.
 • In het voorstel voor de huurverhoging staan fouten, bijvoorbeeld een te hoog wettelijk percentage, een verkeerde ingangsdatum of een onjuiste kale huurprijs.
 • Je hebt het huurverhogingsvoorstel minder dan twee maanden vóór de ingangsdatum ontvangen.
 • Je hebt een procedure over onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie lopen.
 • De Huurcommissie heeft je huur tijdelijk verlaagd wegens onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
 • Je betaalt een all-in-huurprijs. De kale huur is niet bekend en de verhuurder mag alleen over de kale huur de huur verhogen. De verhuurder mag daarom geen huurverhoging voorstellen.

Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging kun je ook bezwaar maken om de volgende redenen:

 • Jij of iemand in je huishouden hebt de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt op de voorgestelde ingangsdatum.
 • Je huishouden bestaat uit meer dan drie personen.
 • Jij of iemand in je huishouden is chronisch ziek.
 • Je huishoudinkomen daalde in 2019 tot onder de € 43.574.
 • Je huishoudinkomen lag in 2018 niet niet boven de € 43.574.

Meer informatie over bezwaargronden vind je op de websites van de Huurcommissie en de Rijksoverheid.

De inkomens van alle personen die staan ingeschreven tellen mee. Voor inwonende kinderen die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren telt het inkomen over 2018 tot aan een bedrag van € 20.450 (minimumloonniveau) niet mee. De Belastingdienst telt op de inkomensverklaring dus alleen dat deel van het inkomen mee dat boven het minimumloon ligt.

In de brief die je ontvangt noemen we het huishoudinkomen. Hiermee bedoelen we het gezamenlijke inkomen over 2018, gebaseerd op het huidige aantal personen dat bij de gemeente (BRP) staat ingeschreven op jouw adres.

Voor de jaarlijkse huurverhoging mogen wij bij de Belastingdienst inkomensgegevens opvragen. Wij krijgen dan een huishoudverklaring. De Belastingdienst geeft in deze verklaring niet het bedrag van het huishoudinkomen van de huurders. Hij vermeldt alleen of het (gezamenlijk) huishoudinkomen lager of hoger is dan de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (de inkomenscategorie). Met die huishoudverklaring bepalen wij of wij een inkomensafhankelijke (extra) huurverhoging mogen vragen.