Contrast
Dyslexie
Home / Corporate Governance

Corporate Governance

Provides doet er alles aan om eerlijk en transparant te handelen.

Op 1 januari 2007 heeft Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, de ‘Aedescode’ verplicht gesteld voor haar leden. Deze code geeft in essentie weer waarvoor corporaties staan en waarop zij aanspreekbaar zijn door de samenleving. 

Eén van de bepalingen uit de Aedescode is de zogeheten Governancecode Woningcorporaties. Dit is het onderdeel dat de verplichtingen van de Raad van Commissarissen helder definieert en aangeeft op welke wijze zij verantwoording dienen af te leggen aan de samenleving. Deze code is in 2020 vernieuwd, dit jaar wordt gebruikt om de nieuwe code te implementeren. Tot het zover is geldt die van 2015.

Provides kent een gedrags- en integriteitscode met als titel ‘WIJ zijn wijzer’, je treft deze hierbij aan. Aan deze code wordt actief aandacht besteed, daarnaast is deze opgenomen in de Provideswijzer.

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kun je alle zaken melden die betrekking hebben op schending van de integriteit door woningcorporaties. Vooral waar het gaat om fraude en zelfverrijking door medewerkers, management of bestuurders van woningcorporaties.

Provides heeft sinds 2017 een eigen Klokkenluidersregeling.

In de toezichtsvisie ‘ Toezicht 2025’ heeft de RvC opgeschreven hoe het toezicht op de corporatie zich ontwikkelt.

ANBI-status Provides 2021

ANBI-status GroenWest 2021

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Er ging iets mis, probeer het later nog eens.
Dank voor je feedback!