Jaarverslag

Jaarverslag 2016: Bouwen aan een stevig fundament

Voldoende betaalbare woningen bieden om mensen uit de primaire doelgroep dezelfde kansen op een woning te bieden als ieder ander: daar bestaan wij voor.

Het jaar 2016 heeft grotendeels in het teken gestaan van de Woningwet en wat we daarvoor allemaal moesten doen. Eind 2016 kunnen we vaststellen dat dat gelukt is en we aan alle eisen voldoen. Zo bouwden wij aan een stevig fundament voor een goede toekomst van onze organisatie. Onze klanten kunnen er dus op blijven vertrouwen dat wij er voor zorgen, dat zij nog jaren kunnen bouwen op Provides als hun - IJsselsteinse - huisbaas.

In 2016 hebben wij een stevig fundament gebouwd om onze doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen te realiseren.

In ons Jaarverslag "Bouwen aan een stevig fundament" over 2016 laten wij u zien hoe wij dat in de praktijk brengen. Binnenkort verschijnt het formele verslag dat u op deze pagina kunt downloaden.

Bouwen aan een stevig fundament - populaire versieJaarverslag 2016

Downloads

lettergrootte