Bedrijfsplan

Provides bouwt aan sociaal wonen

Woningcorporatie Provides bouwt aan sociaal wonen. Dat doen wij als lokale speler in IJsselstein en – samen met andere corporaties - in de regio Utrecht.

Wij voelen ons betrokken bij de samenleving. Wij richten ons op wonen én op woonmaatschappelijke activiteiten in wijken en buurten waarin wij actief zijn. Wij vinden beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van sociale (huur)woningen belangrijk.

Wat wij daarmee bedoelen leest u in ons bedrijfsplan 2015 – 2019.

Kaderbrief 2016

In de kaderbrief Jaarplan 2016 staat te lezen wat wij in 2016 gaan doen. Een van de afspraken in de nieuwe Woningwet is, dat corporaties een ‘bod ‘ moeten uitbrengen, gebaseerd op het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Dit ‘bod’ bestaat uit een activiteitenoverzicht waaruit blijkt wat de corporaties doet om uit te voeren wat er in het volkshuisvestingsbeleid staat. Het dient concreet te zijn voor het lopende jaar en een doorkijk te geven voor de vier jaar daarna.

Omdat de gemeente IJsselstein nog werkt aan een nieuwe Woonvisie, waar het volkshuisvestingsbeleid wordt gebaseerd, heeft Provides het 'bod' uitgebracht in e vorm van deze Kaderbrief.

Downloads

lettergrootte