Warmtelevering

Gevolgen Warmtewet

Met de Warmtewet wil de overheid bereiken dat consumenten die geen eigen aansluiting hebben, dezelfde service krijgen en tarieven betalen als consumenten die hun eigen energieleverancier kunnen kiezen. Deze wet heeft gevolgen voor u (als u geen individuele warmtevoorziening heeft) en voor ons. Provides wordt gezien als leverancier van warmte en moet zich daarom aan allerlei regels houden. Zo moeten wij de warmte die u afneemt afrekenen via Gigajoules (GJ).

De warmtewet heeft betrekking op huurders die gebruik maken van warmte (verwarming) vanuit een collectieve installatie, ook wel blokverwarming genoemd. Als u een eigen CV ketel heeft, dan geldt de wet niet voor u.

Wat betekent dit
Huurders moeten bij aanvang van hun huurcontract een overeenkomst tot levering van warmte tekenen.

Uitgangspunten afrekening
Er moet helder zichtbaar zijn hoe de kosten zijn opgebouwd en wat uw aandeel is geweest in het verbruik. Volgens de Warmtewet mag Provides drie soorten kosten bij u in rekening brengen: vastrechtkosten, kosten voor het verbruik van warmte (variabel deel) en de kosten van de afrekening (Ista). De maximumprijs wordt vastgesteld door een onafhankelijk instantie, de ACM.

Hiernaast vindt u de algemene voorwaarden en onze leveringsovereenkomst.

Veelgestelde vragen over de Warmtewet

 • Worden mijn kosten hoger of lager?

  Provides heeft als uitgangspunt dat de afrekening van de stookkosten kostenneutraal moet zijn en er geen winst wordt behaald op de stookkosten. Dit wil zeggen dat we, zoals we voorheen ook deden, de werkelijke kosten van de levering van warmte in rekening brengen. Door een andere manier van afrekenen, kan het zijn dat uw stookkosten hoger of lager zijn dan voorheen. Provides zal uiteraard niet meer vragen dan het maximum tarief. Als blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn, dan wijken we in positieve zin af van het maximale tarief.

 • Tarieven

  Provides mag als leverancier van warmte zelf de prijs voor warmte bepalen, maar mag niet meer in rekening brengen dan de maximumprijs. Deze maximumprijs wordt jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Deze prijs is gebaseerd op de prijs die een consument zou betalen als er sprake was van een eigen verwarmingsketel.
  Volgens de warmtewet mag Provides drie soorten kosten bij u in rekening brengen: vastrechtkosten, kosten voor het verbruik van warmte (variabel deel) en de kosten voor het beschikbaar stellen van de warmtekostenverdeelmeters. De maximumprijs volgens de ACM zijn voor 2016 als volgt vastgesteld: € 276,13 vastrecht en € 22,66 per verbruikte GigaJoules.

 • Hoe meet Provides mijn warmteverbruik

  Wij meten uw warmteverbruik met behulp van warmtekostenverdelers. Een warmtekostenverdeler is een apparaat dat per radiator het verbruik meet. Bij al onze woningen met blokverwarming zijn op bijna alle radiatoren warmtekostenverdelers aangebracht. Met behulp van een gigajoulemeter in het ketelhuis meten wij de totale hoeveelheid Gigajoules die door de verwarmingsinstallatie in uw complex wordt geproduceerd. Met behulp van de warmtekostenverdelers bepalen we u aandeel in het totale warmteverbruik.

 • Wanneer merkt u iets van de Warmtewet?

  Nieuwe huurders moeten bij aanvang van hun huurcontract een overeenkomst tot levering van warmte tekenen. Huurders die al langer een woning van Provides huren met blokverwarming, hebben in december 2013 al een brief gehad met de aanvullende voorwaarden.
  Bovendien moet vanaf het jaar 2014 worden afgerekend in GigaJoules. Op de afrekening moet zichtbaar zijn hoe de kosten zijn opgebouwd en wat uw aandeel is geweest in het verbruik.

 • Voor wie geldt de Warmtewet?

  De warmtewet heeft betrekking op huurders die gebruik maken van warmte (verwarming) vanuit een collectieve installatie, ook wel blokverwarming genoemd. Als u een eigen CV ketel heeft, dan geldt de wet niet voor u.

Downloads

lettergrootte