Huurverhoging

Huurverhoging per 1 juli 2018

U heeft het huurverhogingsvoorstel 2018 inmiddels ontvangen. Wij verhogen op 1 juli 2018 de huur weer volgens de inkomensafhankelijke methode. Dit betekent dat het huurverhogingspercentage afhangt van uw huishoudinkomen.

Wij hebben ons gebaseerd op uw inkomen van 2016. Dat hebben we bij de Belastingdienst opgevraagd. Zij geven een indicatie van uw inkomen, niet het exacte bedrag.

De basishuurverhoging (de huurverhoging voor huishoudens met een inkomen tot € 41.056) is voor 2018 door de overheid vastgesteld op 3,9%. Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid heeft Provides besloten om een maximale huurverhoging van 3,4% te hanteren. Ook vindt er huurbevriezing en zelfs huurverlaging plaats.

Voor inkomens boven € 41.056 (inkomensjaar 2016) is de verhoging 4,4%. Voor meer uitleg over de huurverhoging kunt u op de website van de rijksoverheid kijken.

Klik hier voor de veelgestelde vragen over huurverhoging.

lettergrootte