Huurverhoging

Huurverhoging per 1 juli 2017

U heeft het huurverhogingsvoorstel 2017 inmiddels ontvangen. Wij verhogen op 1 juli 2017 de huur weer volgens de inkomensafhankelijke methode. Dit betekent dat het huurverhogingspercentage afhangt van uw huishoudinkomen.

Wij hebben ons gebaseerd op uw inkomen van 2015. Dat hebben we bij de Belastingdienst opgevraagd. Zij geven een indicatie van uw inkomen, niet het exacte bedrag.

De basishuurverhoging (de huurverhoging voor huishoudens met een inkomen tot € 40.350) is voor 2017 door de overheid vastgesteld op 2,8%. Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid heeft Provides besloten dit percentage voor het overgrote deel van onze primaire doelgroep te beperken tot maximaal 1,3%. Ook vindt er huurbevriezing en zelfs huurverlaging plaats.

Voor inkomens boven € 40.349 (inkomensjaar 2015) is de verhoging 4,3%.

Meer informatie over de huurverhoging kunt u nalezen in de Huurkrant 2017.

Klik hier voor de veelgestelde vragen over huurverhoging.

lettergrootte